Därför skapar vi alternativa mediakanaler


Massmedier som tidningar och tevekanaler spelar en oerhört stor roll i att forma och styra samhället. På vissa sätt har massmedier mer makt än politiker, för tidningar och tevekanaler kan t.ex. fälla en minister genom att avslöja en “skandal” – som bekant även för helt triviala förseelser – bara man piskar upp ett tillräckligt drev mot någon för att det ska bli omöjligt för vederbörande att fortsätta med vad de än håller på med, t.ex. göra sitt jobb som minister.

Nästan alla människor använder sig fortfarande av de stora tidningarna, teve, radio osv för att informera sig. Även de som använder internet börjar ofta med dn.se, svt.se osv när de vill veta vad som hänt i världen. Detta gör att de största medierna får en oerhörd makt. Visserligen är människors läsvanor mycket mindre likriktade idag än de varit tidigare, men den största förändringen i den riktningen ligger fortfarande framför oss.

En svensk libertarians missnöje med de befintliga alternativen

Alla etablerade massmedier i Sverige (och för den delen så gott som alla andra länder) har en gemensam ideologisk linje som försvaras ivrigt i alla sammanhang. Oavsett om medier av sig själva eller andra betraktas som “höger” eller “vänster” är de alla överens om vissa saker och lika överens om att i stort sett inte tolerera att några alternativa synsätt kommer till tals. Några exempel på saker som “alla” är överens om:

 • Majoritetsprincipen är ett legitimt sätt att fatta samhälleliga beslut, även i frågor som gäller individers rättigheter.
 • Staten ska tillhandahålla ett omfattande s.k. välfärdssystem i form av tjänster som sjukvård och utbildning, ekonomiska bidrag osv.
 • Staten ska ha en omfattande verksamhet för att gripa in i alla sorters ekonomisk verksamhet för att övervaka och styra den på olika sätt.
 • Äganderätt är ett relativt begrepp som när som helst kan omdefinieras eller upphävas av staten genom lagändringar, expropriering osv.
 • Människor får inte själva bestämma vad de äter, dricker, röker osv. Vad som är tillåtet eller inte beslutas med majoritetsprincipen.

Vi som inte delar denna övertygelse – utan ser den som en huvudlös, monstruös och auktoritär ideologi – kan inte hoppas på att påverka samhället i den riktning vi vill om vi inte själva tar kontroll över informationsflöden. Vi måste inte bara förklara vårt perspektiv teoretiskt (det är vi väldigt bra på, om det bara gällde att ha bäst argument och uttrycka dem väl hade vi redan vunnit) – vi måste mycket mer generellt visa hur världen ser ut från vårt perspektiv, ge människor den kontext de behöver för att se att exempelvis de ovan uppräknade punkterna är en sammanhängande ideologi, inte en uppsättning metafysiska premisser (så upplevs de nog av de flesta). Ingen annan kommmer att göra det åt oss, de har varken förmåga eller intresse av att göra det. Alla andra kommer bara att förstärka den hegemoniska ideologin utan att veta om det, genom att anta den som premiss för att de inte känner till något alternativ.

På den ljusa sidan är etablerade medier extremt svaga och sårbara

Tidningsindustrin har varit på nedgång i minst tjugo år oavsett hur man räknar och under de senaste tio åren har situationen utvecklat sig till en akut kris. Situationen är den samma över hela världen och har samma orsaker. Tidningarnas har varit – och är fortfarande i många fall – helt orienterade kring sina tryckta produkter och därmed sina tryckerier, distributionsnätverk, fastigheter osv. Detta har också varit det stora hindret för konkurrens på tidningsmarknaden som gjort att ett fåtal spelare alltid haft dominerande positioner och bara ett fåtal personer kunnat nå ut till andra med skriven text på en daglig basis. Traditionella företag inom teve och radio är förstås i en liknande situation. Förr i tiden kostade det enormt mycket pengar att nå ut med rörlig bild till andra p.g.a. all komplicerad teknik med studiobyggnader, kameror, sändningsmaster osv.

Som bekant ser spelplanen helt annorlunda ut nu. De traditionella mediaföretagen har överlag varit häpnadsväckande långsamma att anpassa sig, även om det ska sägas att vissa också tagit täten – t.ex. Aftonbladet som var tidiga med att etablera sig på internet och som skördar frukterna av det än idag. Men de flesta är så nervösa att de bromsar sina satsningar på internet och istället lägger all kraft på att krama några sista år av relativt acceptabla förluster ur sina föråldrade och dödsdömda affärsmodeller. Kanske är det oundvikligt på grund av allt det kapital som finns uppbundet i tryckpressar, tevemaster osv – ägare till sådan infrastruktur kommer att fortsätta försöka tjäna pengar på den in i det sista.

Desto större möjligheter för de som inte surrat sig vid masten på ett sjunkande skepp

Att så många dominerande spelare beter sig så uppgivet, för att inte säga självdestruktivt, ger förstås utmanare ett fantastiskt läge. Som någon sa är etablerade medier kompost och det växer intressanta saker i den nya jorden. Framför allt i USA växer nya mediaföretag upp som svampar, innovation och dispruption frodas. Små alternativa kanaler förvändlas till globala mediahus.

Förtroendet för etablerade medier sjunker stadigt. De stora dagstidningarna och tevekanalerna har i allt väsentligt redan förlorat sina roller som samhällsbärande institutioner. De har fortfarande dominerande ställningar, men de är kolosser på lerfötter, mycket känsliga för störningar utifrån. Det som framför allt håller dem vid liv är att det ännu inte finns tillräckligt bra alternativ, åtminstone inte sådana som är tillräckligt enkla att använda. Den som är aktiv i att hitta intressanta bloggar, forum, aggregatorer osv kan sätta ihop ett eget nyhetsflöde som är vida överlägset vad någon enskild innehållsproducent kan erbjuda. Men det saknas förstasidor dit man kan gå och snabbt få överblick över helheten, siter som känns naturliga att ha som startsida i sin nyhetsrutin istället för dn.se, svt.se, bbc.co.uk, cnn.com etc.

Därför bubb.la, Frihetligt, Nyliberalen, Bygg Frihet m.fl.

Under våren påbörjades ett arbete med att ta fram en ny hemsida för tidskriften Nyliberalen, inklusive ett arkiv som över tid ska fyllas på med alla utgåvor ända tillbaks till den första år 1983. Ur detta arbete växte idén om att nu börja agera på de tankar vi stött och blött i åratal om alternativa mediakanaler. Vi hade ett välfungerande utvecklingsteam på plats som gärna ville fortsätta med nya projekt, så vi bestämde oss för att göra ett försök.

I juni startade vi så bubb.la – en nyhetstjänst som erbjuder ett alternativ till etablerade massmediers förstasidor genom att länka till den bästa nyhetsrapporteringen från alla sorters medier. Efter bara tre månader har vi redan tusentals läsare som följer oss varje dag och sammanlagt över 300 000 visningar av våra nyheter per vecka. Men bubb.la är bara tänkt att vara navet och motorn i en ny sfär av mediakanaler – nu fokuserar vi framför allt på att skapa fler sådana kanaler:

 • Tidskriften Nyliberalen kommer att förvandlas till en digital publikation och som nämnt ovan var det utvecklingen av den siten som blev gnistan för flera andra projekt. Den nya siten kommer att lanseras under hösten.
 • Nätverket Frihetsfronten kommer i samma veva att få en ny hemsida med vissa funktioner som vi tror kommer att vara av intresse för många, t.ex. en mer aktiv blogg och ett kalendarium som samlar ett stort antal frihetliga aktiviteter från många arrangörer.
 • Siten du befinner dig på just nu skapades för att personer aktiva inom bubb.la-projeket ville ha en ny site för att publicera texter. Det är ännu oklart vad den kommer att användas till på sikt – det beror förstås på skribenterna.
 • En site med arbetsnamnet byggfrihet.se är tänkt att fokusera mindre på ideologi och mer på praktik, t.ex. hur man rent praktiskt kan öka sin frihet och leva bättre. På den siten hoppas vi bl.a. kunna lyfta fram frihetliga företagare och frilansare.

Detta är ett axplock – betydligt fler projekt finns på idéstadiet, bl.a. siter som fokuserar på egen nyhetsrapportering, en site med verktyg för mediakritik och textgranskning, en site för kulturnyheter osv. Vi får förstås se hur många av alla dessa idéer som kan bli verklighet, men vi är nu många fler involverade än vi trodde att vi skulle vara när vi startade bubb.la. Mer än 100 personer har deltagit som redaktörer på bubb.la och många har visat intresse för att engegera sig mer i liknande projekt.

Många olika projekt med ett och samma syfte

Det övergripande målet för dessa projekt är att erbjuda alternativ och motvikter till den snäva och vinklade rapportering som erbjuds av etablerade medier. Syftet är att vidga läsarnas perspektiv, få dem att överväga nya idéer, jämföra, ifrågasätta – men också att forcera etablerade medier att rapportera bättre genom att utsätta dem för hårdare konkurrens. Självklart är det också välkomment om journalister använda bubb.la för att hitta intressanta saker att skriva om. Vi vet redan att det förekommer och det är bara naturligt eftersom det händer flera gånger varje dag att vi är först i Sverige med att rapportera om en viktig nyhet som senare (ofta ett par dagar senare) tas upp av etablerade medier.

Projekt av den här typen är också värdefulla sätt för att få kontakt med personer som inte redan ingår i de nätverk som finns av frihetliga aktivister. Genom bubb.la-projektet har vi t.ex. fått kontakt med hundratals personer som inte är politiskt aktiva men som delar vissa av våra värderingar och gillar vår stil. Många som blivit läsare och donerat pengar har senare också blivit redaktörer på siten och för vissa är det första gången eller första gången på länge de håller på med något slags aktivism.

Sist men inte minst är det enormt värdefullt att vi tillsammans blir bättre på att skriva och argumentera, men också på att driva projekt, organisera människor, programmera hemsidor, säkra finansiering osv. Ju fler vi kan få aktiva i olika roller desto bättre och om vi har många olika kanaler och sätt att delta har vi större möjligheter att hitta roller för många.

Bli en del av rörelsen och hjälp oss göra allt detta!

Om du vill vara med och arbeta för frihet på allvar genom att bygga nya alternativa mediakanaler – hör av dig! Tills vidare kan du höra av dig till mig eller till bubb.la-redaktionen. Det finns hur många intressanta saker som helst att göra och man kan delta så lite eller mycket man vill. Och om du har en idé för något annat frihetligt projekt vill vi gärna höra talas om det, kanske hjälpa dig komma igång, sprida ordet genom våra kanaler eller ställa andra resurser till förfogande.

Just nu är ett perfekt tillfälle för den svenska frihetsrörelsen att samla sig för nya krafttag. Vi har slumrat länge men nu har vi sällsynt chans. Efter alliansens valnederlag kan vi entydigt gå i opposition. De politiska partierna är svaga och splittrade efter valet och kommer vara det länge till. Låt oss därför försöka föra så mycket uppmärksamhet som möjligt bort från politiken, till tankar om hur man lever fritt och väl och hjälper andra att göra detsamma. Kanske återvänder vi till politiken med Liberala Partiet år 2018, men för de år som kommer nu närmast – låt oss börja med att skapa de verktyg som krävs – vårt eget ekosystem av frihetliga mediakanaler!

2 Comments

Add yours
 1. 1
  Peter Harold

  Kan det inte vara lämpligt att Liberala Partiet byter namn med tanke på att det redan finns en massa partier som utger sig för att vara liberala? Är det inte bättre att lära folk ordet libertarianism istället?

  • 2
   Sofia Arkestål

   Ptja, namndiskussioner återkommer nog titt som tätt i alla läger. Det spelar inte lika stor roll som tydlighet i kommunikation och tydliga skillnader mellan de alternativ som finns. Sen borde folk lära sig vad libertarianism betyder oavsett!

+ Leave a Comment