SVEROK – rättvisemaffians spelförbund


No man kan serve two masters , and no institution can effectively server two different functions. The more an institution converges towards the highest abstract standard of social and distributive justice, the less it is able to perform its primary function.
– Vox Day, SJWs always lie

När man försöker föreställa sig vilken sorts organisation som är lovligt villebråd för rättvisepöbeln så är inte Sveriges roll- och konfliktspelsförbund (Sverok) det första som ploppar upp i ens tankar. Likväl är det en organisation som på ledningsnivå fullständigt degenererat. Beskåda följande:

Inga förtroendevalda rasister i SVEROK

”Sverok är ett brett förbund och en demokratisk folkrörelse som tydligt ställer sig bakom principer som demokrati, öppenhet, jämställdhet och mångfald. Idag har det skett en normalisering där organisationer som till exempel Sverigedemokraterna, vilka arbetar emot dessa principer, ses som vilket parti som helst. Det är, i enlighet med Sveroks stadgar och värderingar, inte möjligt att vara förtroendevald representant för Sverok och samtidigt vara förtroendevald inom Sverigedemokraterna eller andra rörelser som aktivt arbetar emot dessa demokratiska principer.”

 

 

SD:s värderingar är motsatsen till våra

SD vill skära ner stöden till ungas organisering, de bidrar till normalisering av rasism med sitt motstånd till mångkultur och har vetorätt över tillsättandet av poster i sitt eget ungdomsförbund. Det är inte bara förkastligt utan även i allra högsta grad odemokratiskt.

Sveroks Likabehandlingsarbete

Sedan sommaren 2012 driver Sverok tillsammans med Ung Media projektet NAB (Normer, Attityder och Beteenden). Projektets huvudsakliga mål är att skapa mer jämlika förbund; förbund som fortlöpande och genomgående arbetar för jämställdhet och mångfald såväl som mot diskriminering.

Första steget var att göra en kartläggning av rådande normer och deras effekter, samt de värderingar och maktstrukturer som genomsyrar förbundet idag. Kartläggningen pågick i åtta månader och resulterade bland annat i denna likabehandlingsplan.

NAB-rapporten

Rapporten är resultatet av NAB-projektets enkät- och intervjuundersökning som synliggör bland annat hur språkbruk, konflikthantering och trygghet i föreningen ser ut för olika grupper. I enkätundersökningen framträdde tydliga normer kring kön och religion. De som är en del av dessa normer verkar trivas bättre i föreningen än dem som avviker från dem. Andra faktorer som spelar roll är huruvida man har fysiska träffar eller inte, vilken verksamhetsgren man sysslar med och vilken position man har i sin förening.

Det är alltså det vanliga svamlet där normer på något sätt anses vara skadligt och alla medlemmar ska uppmuntras till att bli normlösa, ryggradslösa, grå samlingar av kroppsvätskor och celler utan några som helst åsikter som avviker från pk-manualen. Vi kan ju inte ha en situation där folk som liknar varandra och delar åsikter trivs bättre med varandra än om motsatt situation råder! Men det kanske finns räddning, vad kommer den nya ordförande för SVEROK fokusera på? Är det möjligtvis spelglädje och gemenskap sprunget ur en delad kärlek för sin hobby som kommer vara centralt för föreningen?

Hon blir Sveroks nya ordförande

2018 kommer bli fantastiskt! Det kommer bli ett år där vi kommer fortsätta kämpa för jämställdhet och mångfald i spelhobbyn. Vi kommer köra 220 procent!

Ok….. Låt detta vara ett varnande exempel, i varje organisation där rättvisekrigare släpps in så kommer rättvisekriget snabbt bli organisationens primära syfte. Bidrar ni på något sätt till en SVEROK-ansluten förening så är det bäst att sluta illa kvickt.

Har du något politiskt korrekt att rapportera? Då är det bara klicka dig fram till rapportsidan och knattra lös på tangentbordet.

PK-rapport

1 comment

Add yours

+ Leave a Comment