Böneutrop? Nej tack!


Böneutrop har blossat upp som en fråga efter att stiftelsen Växjö muslimer lämnat in en ansökan om att få ha böneutrop en gång i veckan.

Vi söker tillståndet för att muslimer i Växjö ska känna sig ännu mer hemma. Man ska inte behöva gömma sig som muslim utan vara stolt över sin kultur, säger imamen Ismail Abu Helal.

Det är en intressant fråga på många sätt och det får många frihetligt lagda människor att slå knut på sig själv. I västerlandet finns den djupt rotade modernistiska tanken om religionsfrihet och individualitet, var man bör fritt ur hjärtat kunna välja sin tro och därmed basta. Gott så! Men det går inte att autistisk snöa in sig på det utan man måste även backa tillbaka en bit och se till helheten. Frihet uppstår inte, som många nyliberaler verkar fantasiera ihop, i ett kulturellt vakum, det är en naiv illusion. Frihetens existens kräver en kultur som värderar frihet vilket innebär att vi aktivt måste odla och nära en sådan kultur för att bli fria. Det innebär även att vi av nödvändighet behöver ha en högst skeptisk och intolerant hållning mot kulturella yttringar som går stick i stäv med frihetliga ideal. Detta är inget annat än Poppers klarsynt formulerade paradox.

Unlimited tolerance must lead to the disappearance of tolerance. If we extend unlimited tolerance even to those who are intolerant, if we are not prepared to defend a tolerant society against the onslaught of the intolerant, then the tolerant will be destroyed, and tolerance with them.

Vi måste släppa vår principiella snuttefilt, dvs religionsfriheten, och helt enkelt acceptera att vi inte kan tolerera allt. Att använda dubbla måttstockar är inte hycklande utan en förutsättning för ett stabilt samhälle. Med det i åtanke så ter det sig fantastiskt syltryggat, sinnesslött och framförallt svenskt att låta Miljö och hälsoskyddskontoret i Växjö besluta om böneutrop baserat på ljudnivå. Böneutrop är inte samma sak som glassbilens trudelutt och kan omöjligt utvärderas enligt samma regler.

Låt oss då resonera lite istället. Det finns flera viktiga aspekter som måste belysas, vilka står bakom ansökan? Vad har de för syften med böneutropen? Vad för symbolisk betydelse har böneutrop för muslimer? Hur kan det påverka svensk kultur i längden?

Det verkar vara Ismail Abu Helal som står bakom ansökan. I tidningen Dagen har det nämnts att han är ordörande för Islamiska Förbundet i Växjö som troligtvis är en del av Islamiska förbundet i Sverige (ISiL) som i sin tur tillhör Muslimska Brödraskapet enligt den färska rapporten MSB släppt om Muslimska Brödraskapet. Det kanske förefaller långsökt att knyta Abu Helal till brödraskapet genom en kedja med antaganden, men som MSB skriver så är det Muslimska Brödraskapet en hemlighetsfull organisation vars tentakler är svåra att kartlägga. Det är dock rimligtvis inte en slump som gör att någon väljer att inleda ett föreningsnamn med “Islamiska förbundet” och det är högst troligt att Abu Helal delar synen på islam med brödraskapet.

Vilken är då denna syn? För att besvara det kan vi återigen vända oss till MSBs rapport som beskriver vilken syn Hassan al-Bannas, grundaren av Muslimska Brödraskapet, hade:

“Islam is a comprehensive system, concerned with all aspects of life. It is country and homeland, government and umma [Muslim community]. It is ethics and power, mercy and justice. It is culture and law, knowledge and  judiciary. It is matter and wealth, gain and prosperity. It is jihad [holy war] and dawa [call to Islam], militia and idea. It is true creed and correct worship, indistinctively”

Målet med brödraskapet är enligt al-Banna

”To the extent that the Brotherhood has a plan it is the seven-step design set out in Banna’s Ela al-Shabab (To the youth): creating the Muslim individual, whose thinking, emotions and values exemplify Islam; then the Muslim family that lives according to Islam; then the Muslim government that reflects the perfect Muslim society and revives Islamic glory; then uniting all Muslim governments in one organization (a modern caliphate); then reconquering the lost lands of Islam (Andalusia, the Balkans, Southern Italy, and the Mediterranean isles); and finally assuming ‘tutorship of the world’”

Enligt en sådan syn på islam existerar ingen västerländsk religionsfrihet, islam är allt och islam ska erövra allt.

Ismail Abu Helal bedyrar i en annan artikel att böneutrop inte skadar svensk kultur utan snarare berikar den.

– Jag tror inte det skadar den svenska kulturen på något sätt, utan det bara berikar den. Det är en symbolisk sak. Men det tror jag skulle göra att många muslimer känner sig hemma. Jag tror det är en bekräftelse av religionsfrihet. Det vore bra för alla. Det känns bra för muslimer att bli bekräftade som alla andra och som en del av samhället, säger Ismail Abu Helal.

Ett uttalande man bör vara djupt skeptisk till, förutom då möjligtvis att det skulle berika svensk kultur för honom själv och brödraskapet. Man kan även poängtera att även om Ismail Abu Helal inte längre är, eller någonsin har varit, associerad med brödraskapet så är en sådan syn på islams roll i samhället inte unik för brödraskapet. Ismail Abu Helal döljer inte att han försöker involvera Saudi Arabien i bygget av en moske i Växjö. Den officiella tolkning av islam som råder i Saudi Arabien, Wahhabism, förespråkar samma sorts allomfattande ideologi som brödraskapet.

Därmed har vi etablerat att de som står bakom ansökan om böneutrop troligtvis inte har religionsfrihet som en hjärtefråga, deras syfte är att konvertera länderna de befinner sig i till islam, ett islam där andra trosuppfattningar inte har något som helst utrymme.

Då kan vi gå till nästa fråga, vad har böneutrop för symbolisk betydelse för muslimer? Är det blott att få en hemtrevlig känsla? Den före detta imamen Tomas Samuel har skrivit en intressant artikel om böneutropen och dess betydelse.

Böneutropet ska proklamera islam över en stad. Denna innebörd i böneutropet återfinns i kommentaren till ”Umdat Al-Ahkam” som är en av de viktigaste böckerna för islamisk juridik (fiqh). I den kan vi läsa under kapitlet för böneutrop ”Adhan”. Jag citerar: ”Adhan är en mycket viktig ritual i religionsutövningen av islam, man kan likna det vid den muslimska flaggan och utropet visar att folket i staden är muslimer. Det är också viktigt för proklamationen av Allahs ord och på så sätt manifestera Allahs religion (islam). Böneutropet inleds med ”takbir” genom att proklamera ”Allaho akbar” för att visa att Allah är den störste och att allting och alla, utom Allah i islam, ska böja sig. Det islamiska vittnesbördet är den andra satsen i böneutropet (Det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är hans sändebud). Detta bekräftar islam och proklamerar det (islam) över landet.”

Såhär lyder böneutropet.

Upprepning Ordalydelse Ungefärlig översättning Kommentar
4x Allahu akbar Gud är stor Malikisk inriktning : 2x
2x Aschhadu an la ilaha illa llah Jag vittnar att det inte finns någon annan gudom än Gud
2x Aschhadu anna Muhammadan rasulu llah Jag vittnar att Muhammed är Guds profet
2x Hayya ‘ala s-salat Kom till bön
2x Hayya ‘ala al-falah Kom till frälsning
2x Hayya ‘ala chair al-‘amal Kom till framgång Enbart Shiiter
2x as-salatu khayrun min-a-naum Bönen är bättre än att sova Enbart Sunniter vid morgonbönen
2x Allāhu akbar Gud är stor
1x La ilaha illa llah Det finns ingen gudom utom Gud Shiiter: 2x

Det går alltså inte likna böneutrop vid kyrkklockor, det handlar om utropandet av en kulturell seger. Vilken signal skulle det ge om svenska kristna (som finansieras av svenska kyrkan) flyttar till Riyadh och där bygger ett torn från vilken de utropar budorden?

Hur påverkar det då sverige långsiktigt om böneutrop tolereras? Här måste vi hela tiden ha Taleb i åtanke, om intoleranta minoriteter tillåts flytta fram sina positioner så kommer de påtvinga majoriteten sina preferenser. Jag ska inte upprepa argumenten här utan hänvisar blott det tidigare inlägget Den Intoleranta Revolutionen. Böneutropen isolerat kanske inte spelar någon enorm roll, det gör inte heller könssegregerade badhus och skolor, halalkött i mataffärerna eller något annat individuellt uttryck för den muslimsk kulturs utbredning, men håller man ögonen på helheten så drar man motvilligt samma slutsats som Taleb.

So, we need to be more than intolerant with some intolerant minorities. It is not permissible to use “American values” or “Western principles” in treating intolerant Salafism (which denies other peoples’ right to have their own religion). The West is currently in the process of committing suicide.

Slutligen, om man inte köper argumentet att Sverige och västerlandets kultur är hotat så kan man ändå känna sig bekväm med att det är fullständigt ok att säga “jag behöver inte acceptera alla kulturella yttringar”. Att proklamera att vissa saker inte hör hemma i Sverige är inte moraliskt förkastligt. Det finns inget som säger att vi måste ge islam en legitim plats i det svenska samhället så som Anna Dahlberg hävdar. Vi behöver inte vara ängsligt kulturneutrala! Vi kan säga nej och vi behöver inte luta oss mot obskyra ljudnivåregler för att finna mod att säga nej.

Tyvärr är vårt land fullt med nervösa människor som inte klarar av att följa sina instiker som viskar åt dom att säga nej eller som aldrig kommer begripa att deras frihetliga ideal är under attack. Det sorgligaste av allt är nog de aktiva medlemmarna i svenska kyrkan som ivrigt visar sitt stöd för böneutrop. Har de aldrig frågat sig varför det knappt finns några kristna kvar i Nordafrika och Mellanöstern, kristendomens forna högsäten?

Timbro, Svenska kyrkan, journalister, krönikörer och politiker, många är de som förblindade av sin idealistiska iver helt enkelt inte förmår sig att varken tänka framåt eller blicka bakåt. Nedan hittar ni ett axplock av skörden och eftersom detta är PK-listan så måste jag uppmana er att bojkotta dessa människor.

kap-

KDs budskap är tydligt, bli som oss eller ge er av

Säg ja till böneutrop på det lagomt svenska viset

Böneutrop är inte segregerande

Kristdemokraternas populism är desperat

Tonen mot böneutrop är rent islamofobisk

 

”När partier längs hela skalan lockar med förbud är det viktigt att påminna om att den demokratiska kontrollen över…

Geplaatst door Andreas Johansson Heinö op Zondag 18 maart 2018

 

Har du något politiskt korrekt att rapportera? Då är det bara klicka dig fram till rapportsidan och knattra lös på tangentbordet.

PK-rapport

 

 

 

 

1 comment

Add yours

+ Leave a Comment