Halal-slaktad kyckling från Danpo, som drivs av svenska Lantmännen!


Svenska Lantmännen driver ett halal-slakteri i Danmark som går under namnet Danpo.  100% av köttet de producerar halal-certifieras, vilket innebär:

  1. Djurets dödsorsak måste vara blodförlust.
  2. Pengar måste betalas till en muslimsk förening för att de ska välsigna köttet. Den muslimska föreningen måste i sin tur betala muslimsk skatt, varav en åttondel skall gå till “jihad”.

PK jobbar hårt på att sprida nedanstående två motargument. Jag bemöter dem också och förklarar varför de inte är sanna.

  1. Att allt kött måste avblodas och att halal-slakt inte skulle vara annorlunda än skäktning (som påstås vara en svensk slaktmetod) bortsett från att en imam välsignar köttet i Allahs namn. DETTA ÄR  INTE SANT! Skäktning är  för  det första namnet på den judiska slakten som motsvarar halal-slakt. Slakten de gissningsvis syftar på är svensk nödslakt, men vid en sådan används en lång vass kniv som  sticks långt in i djuret  för  att göra lidandet så kort som möjligt.  Detta förbjuder Koranen så istället skär man igenom halsens mjukdelar varvid flera strukturer som löper lodrätt i halsen delas (luftstrupen, matstrupen, två stora karotida artärer, två stora vener samt vagusnerven.
  2. Att Danpos halal-slakt är “bedövad”. Den “bedövning” de  talar om är att en elpistol riktas mot kycklingens skalle. Elpistolen  är tekniskt sett inte annorlunda än en sådan taser eller stun gun som politiker menar att polisen inte får  använda eftersom det anses inhumant och oerhört smärtsamt. Den som blir utsatt för el av hög voltstyrka blir paralyserad och kan inte röra sig – men det är såklart ingen behaglig upplevelse och förutom den oerhörda smärtan från  denna “bedövning” utesluter inte  paralyseringen  att man också känner  smärtan från att bli tappad på blod.

Den verkliga anledningen varför PK sprider dessa lögner,  är  förstås lätt att förstå. Man inser att muslimer inte tänker ändra sin livsstil, trots att Koranen  faktiskt medger att man äter icke-halal när man är utomlands.  Därför är  det  allt annat som  måste ändra på  sig, med hjälp  av lögner om så krävs.

Det av Danpo ihjälplågade köttet säljs redan glatt av aktörer såsom Willys och ICA. I snitt (no pun intended) till halva priset jämfört med vanlig kycklingfile. Hur kommer det sig att kött från en mer komplex och dyr slaktprocess säljs billigare? Förklaringen  kan vara att ihjälplågat kött blir segare, eftersom musklerna vid dödsögonblicket drar ihop sig som följd av smärtan. Det kan också vara att PK-aktörerna vill stötta muslimerna genom att erbjuda dem billigare kött än vad andra får, eller att vänja svenskarna vid dylikt kött. Men då  är det lustigt att köttet märks  ut så otydligt.  På ICA Basic kycklingfile behöver man nästan mikroskop för att se den  finstilta text på  baksidan som erkänner  att köttet  är  halal-slaktat,  eller “halal-godkänt” som man uttrycker det. Varför mörkar ICA vad för slags produkt det handlar om?

1 comment

Add yours

+ Leave a Comment