Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Debatt mot Sandro Scocco i Agenda, och Jan Ekbergs mail

I söndagens Agenda diskuterade jag hur den svenska välfärden påverkas av flyktinginvandringen med Sandro Scocco, chefekonom för S-märkta tankesmedjan Arena Idé. Sandro Scocco tog upp Jan Ekberg och Joakim Ruists forskning. Den senare visar att nettokostnaden för flyktingar år 2007 motsvarade ca en procent av BNP. Detta motsvarar 70.000 per flykting per år, och skulle extrapolerat till dagens invandringsnivåer knäcka ryggen på välfärdsstaten.

Medverkar i SVT Agenda söndag 21.15

Agenda på söndag “Sverige har nått sin gräns när det gäller flyktingmottagandet, anser regeringen. Finansminister Magdalena Andersson (S) om det nya läget. Hur påverkas den svenska välfärden av invandringen? Debatt mellan ekonomerna Tino Sanandaji och Sandro Scocco. Natochefen Jens Stoltenberg om hur Putins nya säkerhetspolitik påverkar Sveriges närområde. Intervju i Agenda. De tvingas leva inspärrade i läger på den burmesiska landsbygden. Skrämmande reportage om rohingyas, världens mest förföljda folkgrupp.
Programledare: Anders Holmberg
Agenda söndag den 8 november kl 21.15 i SVT2″

Winter is Coming

På senare tid har jag börjat få mail från whistleblowers inom myndigheter och departement, påfallande ofta socialdemokrater. En anonym tipsare inom regeringskansliet avslöjar om full panik och interna krav på massiva besparingar.

Migrationsverkets prognos

Migrationsverket är ute med sin senaste prognos där de förväntar sig 160.000 asylsökande i år. Det är mer på ett år än hela andra världskriget då det enligt SCB kom ca 150.000 invandrare till Sverige, varav de flesta återvände efter krigets slut. Migrationsverkets prognoser har fått ett sargat rykte. Den senaste prognosen från slutet av maj gissade på fullaste allvar att asyltrycket skulle sjunka i år till 74000. Även efter sammanbrottet av EUs externa gräns och efter att det började komma nära tusen asylsökande per dag förnekade Migrationsverkets generaldirektör länge självsäkert flyktingkrisen.

Ny bok av min bror Nima: Jakten på Företagsamhet

Min yngre bror Nima Sanandaji är aktuell med en ny bok. Jakten på företagsamhet handlar om svensk näringslivspolitik och har skrivits tillsammans med Erik Sjölander på Småföretagarna. Alliansregeringens retorik gav sken av att de genomförde många reformer för att förbättra egenföretagares villkor. Nimas bok ger annan bild.

I P3 Studio Ett om flyktingkrisen

Jag medverkade idag i P3 Studio Ett om flyktingkrisens långsiktiga konsekvenser på välfärden. De andra gästerna var historieprofessor Lars Trägårdh samt literaturvetare och professor i etnicitet Stefan Jonsson, som även är skribent för DN-kultur.

Norska SSB bekräftar låg utbildningsnivå bland nyanlända Syrier

SVTs kanske fräckaste lögn är att Sverige upplever en ”kompetensregn” av högutbildade Syrier. Det stämmer inte. SCB mäter nyanländas utbildning genom självrapporterade enkäter och rapporterar att ca 10 procent av Syrier är högutbildade jämfört med ca 25 procent bland befolkningen som helhet, definierad som tre års eftergymnasial utbildning.

Anders Lindbergs goes full Arnstad

Aftonbladets Anders Lindberg svarar rasande: “Du hittar på för mycket Tino Sanandaji”: ”Tino Sanandaji har hittat på att personer med invandrarbakgrund kommer vara majoritet i Sverige 2025.” Fel. Jag skrev att om den nuvarande takten mot förmodan håller i sig så kommer de med invandrarbakgrund att vara majoritet inom 10-15 år.

Vänstern stoppar huvudet i sanden om flyktingkrisen

Flyktingströmmen till Sverige har ökat dramatiskt. Under September sökte 24000 asyl, och söktrycket ligger nu på ca tusen per dag. Det kan vara intressant att se hur antal asylsökande, antal beviljade asyl till flyktingar och antal invandrare hängt samman över tid.

Talk on integration in Global Tolerance Forum

The Universal Tolerance Organisation is a Norwegian organisation founded by iranian human-rights activist Mohammed Mostafaei. The latest Global Tolerance Forum focused on compating extremism, and among other featured speeches by former Norweigian priminster Kjell Magne Bondevik. I held a talk on the role of economic integration for extremism which can be viewed here.

Endast 6 procent av nyanlända får riktiga jobb efter Arbetsförmedlingens etableringsplan

Nyligen kom Arbetsförmedlingens senaste rapport om etableringen. Trots att rapporten visar fortsatt katastrofala siffror har det inte uppmärksammats i media. Arbetsförmedlingen rapport visar att 49 procent av de nyanlända har förgymnasial utbildning. Endast 10 procent av de med jobb i Sverige är förgymnasialt utbildade. Av de nyanlända har 25 procent någon sorts eftergymnasial utbildning på minst två år, inklusive yrkesutbildningar. Arbetsförmedlingen vägrar redovisa andel som har minst tre års eftergymnasial utbildning, standardmåttet för högutbildad i Sverige och är minimum för akademiska utbildningar.

Ours Is The Fury

I samband med flyktingkaoset citeras jag flitigt i utländsk media, vilket är kul men tyvärr tidskrävande. Ska lägga ut några av de mer intressanta pressklippen.

Debatterar i Al-Jazeera och citerad i diverse utländsk press

I samband med flyktingkrisen har jag citerats i utländsk media, varav några kan vara intressanta förläsare. Jag deltog i en TV-debatt om i Al-Jazeera Inside Edition. Det finns ett par biografiska misstag. Jag är kurd född i Iran, inte Turkiet, och jag är inte längre på Institutet för Näringslivsforskning utan vid Handelshögskolan i Stockholm. Washington Post jämför flyktinginvandring i länder med olika demografiska och ekonomiska förutsättningar, och driver tesen att flyktinginvandring är ekonomiskt viktigare för länder i demografisk kris som Tyskland än för länder med befolkningstillväxt som Sverige.

Verklighetsförfalskning är inte humanism

År 2010 var det totala antal på flykt ca 43 miljoner i världen. Enlig UNHCR korsade knappt 10 000 flyktingar medelhavet till Europa, varav ca 20 dog på vägen.
År 2013 var det totala antalet flyktingar ca 51 miljoner. Enlig UNHCR korsade 60 000 flyktingar medelhavet till Europa, varav ca 600 dog på vägen.
År 2015 har totalt antal flyktingar ökat till 60 miljoner. Enlig UNHCR har hitintills i år nära 400 000 korsat medelhavet till Europa, varav ca 2800 dött på vägen

Inkorrekt av Hans Rosling om flyktingkostnader i Aktuellt

Hans Rosling är professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet, och känd för sina pedagogiska framställningar av statistik till rörliga bilder. Professor Rosling har på senare tid gjort uppmärksammade inlägg i flyktingdebatten, bland annat i Aktuellt igår. Även om jag beundrar Hans Roslins patos är han i flera avseenden missinformerad.
Låt mig först säga vad Rosling har rätt om. Många förstår inte hur det svenska asylsystemet är uppbyggd. Om det finns 12 miljoner på flykt i Syrien och Sverige beviljar alla asyl, varför kommer inte fler än några tio tusen?

I Realtid om misslyckad integration av ensamkommande flyktingbarn

SNS har gett ut två rapporter som undersöker hur det går för enssamkommande flyktingbarn fram till 27 års ålder, vilket jag diskuterar i finanstidningen Realtid. “SNS redovisar andelen som förvärvsarbetar vid 27 års ålder. För de med svenskt ursprung är andelen som arbetar 79 procent för kvinnor och 82 procent för män. För flyktingar från samma länder som inte kom som ensamkommande barn är andelen som arbetar i 61 procent för kvinnor och 65 procent för män. För ensamkommande är andelen som arbetar 42 procent för kvinnor och 65 procent för män.”

Behrang Kianzad diskuterar hedersförtryck

Behrang Kianzad är en välkänd twitterprofil som beskriver sig som ”Jurist, Journalist, Digital Strategist & DJ”. Han har tidigare arbetat som reporter på SVT Rapport och som researcher för Sveriges Radio och skrivit en bok om mångfaldsjournalistik som används som kursbok vid journalisthögskolor. Läsarna kanske minns vår livliga korrespondens i samband med Behrangs ”forskningsgenomgång” om invandring för kulturtidningen Ordfront.
Behrang är åter aktuell i diskussion om kvinnoförtryck i förorten och hedervåld, eller som Behrang kallar det ”hedersbluffen”.

Ipsos och Novus om invandringsopinion

Opinionsinstitutet Ipsos utför sedan några år regelbundna globala mätningar om opinionen kring invandring. De har nu släppt 2015 års undersökning av 24 länder, däribland Sverige. Resultaten är intressant, men bör tolkas med försiktighet då samplet i Sverige endast inkluderar 500 svarande. Sverige har en mindre negativ syn på invandring än de flesta undersökta länder, men är inte längre det minst invandringsnegativa landet. –

Ny krönika i Realtid “Blir det lång sikt snart?”

Malmös budget är minst sagt intressant läsning. Nästa år räknar Malmö kommun med 17 miljarder i nettokostnader, vilket finansieras med 12 miljarder i egna skatteintäkter och 5 miljarder i kommunalt utjämningsbidrag. Ytterligare ca 5 miljarder går till landstinget i Skåne. Om Malmö vore ett eget land skulle det ha ett större strukturellt underskott än Grekland. På ytan kan delar av Malmö se ut att ha förbättrats, men det beror helt enkelt på att landets övriga skattebetalare generöst har finansierat dyra byggprojekt.

I nationens intresse

Jesper Strömbäck är medieprofessor vid Mittuniversitet, aktuellt med en rapport om invandringens nationalekonomiska fördelar för Reforminstitutet, en av Svensk Näringslivs tankesmedjor. SVT: ”Ungefär 15 procent av alla företag drivs av personer med utländsk bakgrund. När det gäller små och medelstora företag är också tillväxtkraften starkare i företag som drivs av personer med utländsk bakgrund än i företag som drivs av svenskar, säger Jesper Strömbäck”
2014 hade enligt SCB 21.5 procent av befolkningen utländsk bakgrund, det vill säga var första eller andra generationens invandrare. Det är därför inte speciellt imponerande om 15 procent av företagare har utländsk bakgrund.

Kritiserar statstelevisionen igen på SVT-Opinion: ”Häpnadsväckande att SVT underkänner SCB”

Jag kritiserade SVT för det inkorrekta påståendet att 37 procent av nyanlända Syrier är akademiker och hänvisade till SCB-statistik som visar att andel högutbildade Syrier snarast är 10 procent. SVT försvarade sin rapportering här med argumentet att de anser att Arbetsförmedlingens statistik är färskare och mer tillförlitlig än SCBs. Notera dock att inte heller Arbetsförmedlingens statistik visar mer än en marginell ökning av de nyanländas självrapporterade utbildningsnivå. Skillnaden mellan deras siffror och SCBs är en fråga om definion av högutbildad, inte tidsperioder.