Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Silent Majority: 58 procent anser att invandring är för stor

Opinionsmätningar om invandring är liksom många andra frågor känsliga för hur frågan formuleras. När Eurobarometern frågar om invandring ”väcker en positiv eller negativ känsla hos dig” svarade 72 procent positiv. När SOM-undersökningen frågar om det är ett bra förslag att öka flyktingmottagandet svarade däremot bara 18 procent ja. Det har nu kommit en ny mätning från Demoskop beställd av den liberala tankesmedjan Den Nya Välfärden som visar på en mer restriktiv invandringsopinion.

Arbetsförmedlingens rapport om nyanländas etablering fifflar

Idag släpptes Arbetsförmedlingens senaste rapport om etablering av nyanlända . Andel nyanlända som lämnar Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag till riktiga jobb har inte ökat jämfört med 2013 och ligger kvar på patetiska 5 procent. Det intressanta är att Arbetsförmedlingen under ny ledning av socialdemokraten Mikael Sjöberg fifflar allt grövre med statistiken. Arbetsförmedlingens rapport innehåller utöver sedvanlig manipulativ spinn tämligen grova sakfel om de nyanländas utbildningsnivå.

Meritfusk är inte arbetsmarknadspolitik

Flyktingar- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsintegration är fortsatt katastrofal. SCB har följt upp de som folkbokfördes 13 år sedan och skriver: “Omkring sex av tio flyktingar arbetar efter 13 år”.
Syrier utgör knappt hälften av nyanlända, och har ungefär samma genomsnittliga utbildningsnivå som nyanlända som helhet. SCB och Arbetsförmedlingens samlar detaljerad statistik på dessa invandrares utbildningsnivå.

Tillväxt och produktivitet i OECD 2006-2014

Det har under senare år betraktats som en etablerad sanning att Sverige har hög tillväxt och rentav Europas starkaste ekonomi. Föreställningen att Sverige utvecklas i rekordfart fördes ofta fram som bevis för att invandring gynnar ekonomin. Nya Moderaternas Gunnar Hökmark skrev efter valet: ”Därför ställdes heller aldrig den fråga som borde varit denna valrörelses viktigaste: hur det kan komma sig att det mest öppna samhället i Europa också varit Europas starkaste ekonomi?”

Hjälp Delegationen för migrationsstudier sprida forskningsrön

För ett par år sedan tillsatte Alliansen och Miljöpartiet en ”Delegation för migrationsstudier”: “Regeringen och Miljöpartiet de gröna träffade i mars 2011 en ramöverenskommelse om migrationsfrågor där det bl.a. framgår att det behövs forskning på migrationsområdet. I syfte att öka möjligheterna att använda forskningsresultat och öka analys- och utvärderingskapaciteten i Sverige inom migrationsområdet inrättas en kommitté i form av en delegation för migrationsstudier.”

Det går inte bra för Sverige

Arbetsförmedlingens generaldirektör varnade nyligen för att välfärdens finansiering kräver en nettoinvandring på ca 100.000 per år framöver. Ungefär samtidigt släpptes vårdbudgeten. Det kan vara intressant att kontrastera Arbetsförmedlingens bild med hur Magdalena Anderssons egen budget beskriver svensk ekonomi.

Reinfeldts BNP-kalldusch: tillväxt per capita 2006-2014 0,3%

Skriver ny kolumn i Realtid om tillväxt i BNP per capita mellan 2006-2014. Det allmänna intrycket har varit att Sverige trots världsekonomins tuffa period lyckats väl. Ändå har vi sett kvartal efter kvartal med besvikelser i faktiskt utfall. Trots detta har prognosmakarna försäkrat att starka BNP-siffror väntar strax runt hörnet.

Ur min korrespondens med Behrang Kianzad

Behrang Kianzad är frilansjournalist samt juriststudent. Behrang har bland annat medverkat i Sveriges Radio och undervisar vid journalisthögskolan Fojo i Högskolan i Kalmar. Behrang skrev om nationalekonomisk forskning och myter om invandring i Ordfront. Jag mailade honom och påpekade sakfel.
En studie från 2003 av Kjetil Storesletten visar att invandraring vid i unga idealåldrar som 20-30 år tenderar att vara lönsamt trots relativ låg sysselsättningsgrad. Gruppen utgör inte längre utgör någon kostnad som barn och kan arbeta i många år innan pension. För äldre invandrare är det tvärtom svårt att få lönsamhet även med hög sysselsättningsgrad då få år är kvar till pension.

Open Hearts, Open Borders

Skriver i National Review om svensk invandringspolitik. Open Hearts, Open Borders, Immigration chaos brings down Sweden’s libertarian Right. Tyvärr bakom betalvägg. Utdrag:
“Reinfeldt’s party, Moderaterna, once offered a more moderate immigration platform, but its libertarian wing has since gained control of immigration policy. The party has now followed its open-borders ideals to their logical conclusion. Reinfeldt himself appears to be a true believer in the libertarian open-borders ideology. In one speech to Middle Eastern immigrants, he declared that “the fundamentally Swedish is merely barbarism. The rest of development has come from abroad.”

Invandrare byggde inte Sverige

Dick Harrison är professor i historia och kolumnist. I SVD-artikeln ”Invandrarna är en vinst för Sverige” menar Harrison för att historien bevisar att invandring gynnar ekonomin. Harrison är vare sig ekonom eller ekonomhistoriker och grundar flera av sina argument på sakfel.
Harrison kanske främsta argument för att invandring gynnar ekonomin är att hävda att: ”under de perioder då Sverige har tagit emot störst mängd invandrare har landet utvecklats som allra mest”
Harrison anger ingen källa, och det han påstår är inkorrekt.

Nervos belli, pecuniam infinitam

Det tog lite drygt tre dygn efter att jag lade upp länken tills vi nådde målet på 400 000 kronor. Jag är överväldigad av er värme och generositet. Ert stöd saknar bokstavligt talat motstycke i Sverige. Jag har nu alla finansiella resurser som behövs och kommer att göra mitt bästa för att vår bok blir så bra som det går.
Det är 17 dagar kvar i kampanjen och det finns inga gränser uppåt. Jag tycker därför att vi fortsätter att spränga rekord. Här riktar jag mig framförallt mot de som inte har donerat ännu, ni andra har redan varit otroligt generösa. Jag upprepar att de som känner att de inte har råd att ge en stor summa i stället kan ge exempelvis 10 kronor som moraliskt stöd. Jag är höginkomsttagare och vill inte ha pengar från läsare med trängd ekonomi.

Hjälp mig med fundraising

Jag vill skriva en bok om invandring till Sverige med preliminär titel ”Moral Superpower”. Boken kommer att skrivas i en svensk och en engelsk version och ges ut utan något förlag. För att finansiera projektet har jag startat ett så kallad crowdfunding-projekt på Kickstarter.
För de som inte vet vad crowdfunding är så betyder det att ni ger mig pengar. Så kallad gräsrotsfinansiering att det är en metod för att finansiera projekt eller idéer genom att vända sig till ett stort antal finansiärer. Den rör sig om en ren donation med min tacksamhet som enda belöning.

Forskare ger mig rätt

Joakim Ruist vid Göteborgs Universitet är en av de handfull nationalekonomer som forskat om invandringens ekonomiska effekter i Sverige. Ruist visade i en internationellt uppmärksammad studie att invandring av EU-migranter till Sverige skapade nettovinster, tvärtemot vad många (dock inte jag) trodde. Trots att jag och Joakim Ruist står långt från varandra när det gäller policyslutsatser i migrationsfrågor är han vänlig nog att ge mig stöd i debatten om faktaläget.

Demography for Dummies

Ehrenberg håller fast vid sitt påstående att nettoinvandring är 19 000 per år även efter att jag visade honom skärmbilder från SCB. Jag mailade SCB och bad de reda ut dispyten.

ETC och Mediavärlden granskar lögner

Medievärlden är branschtidning för media. Artikeln “SD:s lögner – och svaren alla journalister bör ha koll på” ger journalister underlag för att bemöta Sverigedemokraternas lögner. Det baseras i sin tur på en granskning i ETC av Johan Ehrenberg, ETCs grundare och ett av Sveriges mest kända vänsterintellektuella samt av Jonas Cullberg som också arbetar på ETC.

Equality! Diversity! Pick one.

Den moderna vänterns viktigaste prioriteringar är att öka mångfalden genom invandring från tredje världen och att reducera inkomstojämlikheter. Väntern har dock svårt att medge att dessa mål är i fundamental konflikt. Invandring har varit en av de viktigaste drivkrafterna till ökat ojämlikhet i både Sverige och USA, framförallt genom att öka andel låginkomsttagare.

Vänterns smärtsama val

Olika varianter av samma grundläggande analys har förts fram av andra vänsterintellektuella. Problemet är inte invandring, det är ojämlikhet och arbetslöshet. Denna tolkning ignorerar dock att ökad ojämlikhet och arbetslöshet i sig delvis beror på invandring.

Fores: Oroa er inte, gamla hederliga “dynamiska effekter” gör asylinvandringen lönsam!

Den norska debattören Elin Ørjasæter skriver i SVD ”Sverige vet inte vad invandringen kostar”. Titeln stämmer, men Elin Ørjasæter missförstår varför. Hon tror att Sverige inte för tillräckligt bra registerstatik och att forskningen är bristfällig. Det stämmer inte. SCB har högkvalitativ och detaljerad data. Docent Martin Hällsten förklarar varför Ørjasæter har fel om svenska registerdata.

Intervjuas i BBC om svensk invandring

BBC programmet The World Tonight gjorde nyligen ett inslag om det svenska valet, nyligen med fokus på invandringsfrågan. BBC-radio intervjuade bland annat mig om Sveriges misslyckande med att integrera invandrare ekonomisk, ca en minut in i programmet.

Elefanten i rummet

Min kolumn för Realtid den här veckan handlar om valet. “Reinfelds uppgörelse med Miljöpartiet hyllades som ett politiskt genidrag av liberala ledarsidor. DN skrev: ”Den visar viljan att ta ansvar i viktiga frågor och för detta ska inte minst Miljöpartiet ha en eloge. De sammantaget fem partierna berövar SD – i praktiken ett enfrågeparti – sin enda politiska fråga. Det är både listigt och demokratiskt rätt.”

Sorgebarnet Malmö

Min krönika i Realtid den här veckan handlar om vänsterstaden Malmö: “Ingen större svensk stad har högre arbetslöshet och mer fattigdom än Malmö. Malmö hamnar i botten oavsett vilket mått på socialt välmående vi studerar. Bland de i arbetsför ålder förvärvsarbetar ungefär 80 procent i Sverige. I Malmö däremot arbetar färre än 70 procent av de i arbetsför ålder, inklusive gränspendlare.

Skriver om friskolor och PISA i Realtid

Min andra kolumn i finanstidskrifen Realtid handlar om orsakerna till Sveriges skolkris. “I början av 1990-talet präglades skolan fortfarande av traditionell undervisning. Idag har Rousseauiansk pedagogik tagit över. Dessa ”progressiva” eller ”individcentrerade” pedagogiska teorier genomsyrar numera skolbyråkratin, akademin, lärarutbildningen och läroplanen.