Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Försvarsministrar och SD

Människor från länder varifrån den irakiska försvarsministern är bördig har, vilket alltså tydligt framgår här ovan, ofta en annan inställning än den i Sverige fordom förhärskande “gör din plikt, kräv din rätt”.

Utan en gemensam kultur kan vi inte ens kan bre en smörgås

Så om du upptäcker att det plötsligt krävs mer detaljerade instruktioner för att utföra enkla jobb som tidigare gått smidigt så har dina chefer antingen fyllt på med inkompetenta människor eller så har ni problem med för mycket mångfald på företaget. Att sparka frikostigt och rekrytera varsamt kan lösa bägge problemen.

Studera Löfven noga

Det finns dock ett snabbare och effektivare sätt att åstadkomma samma effekt och det är att vända blicken mot Stefan Löfven. Studera hans anlete, möt hans blick, granska hans kompetens, föreställ dig att ha honom som chef, detta är alltså den person som demokratin finner bäst lämpad att bestämma över dit liv in i minsta detalj.

Liberalismens dilemma, som ni behagar

Vad är liberalism idag? Var kan man finna den? Vad består den av? Vad är dess kännetecken? Vem definierar den? Hur skiljer man äkta från falsk? Jag funderar och analyserar, men lovar inga uttömmande och slutgiltiga svar.

Det är omöjligt att samexistera med vänstern

Jag tänkte länge på samma sätt, låt oss dela upp samhället och så får alla leva ifred med människor som tänker likadant. Det är en estetisk och tillfredställande lösning ur en libertariansk synvinkel och det är just därför det är en lösning som aldrig kommer fungera.

Sätt stopp för extinction rebellion!

Extinction rebellion önskar givetvis, precis som alla med svagt utvecklade prefrontala cortex, att omstörta den nuvarande samhällsordningen och genom en katarsisliknande process återvända till någon form av primitivare, renare, stadium.

Pseudoliberalernas Landsmöte

Det ser mörkt och ensamt ut för pseudoliberalerna. Lagom till landsmötet i Västerås konstaterar Demoskop att väljarstödet ligger på 3,9 procent.

Greta kanoniserad

Har läst boken Gretas historia – ingen är för liten för att göra något stort. Den icke auktoriserade biografin, skriven av italienska barnboksförfattaren Valentina Camerini.

Tiggare och Terrorister

I SvD, Svenska Dagbladet eller kanske rättare sagt: Socialistiska värderingar Dagligen, kan den vetgirige få sig mycket till livs om den svenska folksjälens djup. I dagens tidning läser jag om den stackaren som tydligen får magknip när hon ser en en tiggare.

Man kan inte tjäna två herrar

När Linus Torvalds tvingades ner på knäna för sitt buffliga beteende och tillät att en Code of Conduct infördes [1] så var det uppenbart att ännu en institution har fallit för vänsterns entrism.

KD:s Riksting

KD håller riksting i Umeå och prövar hur det känns att faktiskt vara lite borgerliga!

Sjuk vård, del 3

För det första kan vi konstatera att bygget av det nya universitetssjukhuset i Solna, enligt Wikipedia, placerat sig på 13:e plats över världens dyraste byggnader. Totalt beräknas, uppgifterna jag redogör för är från februari 2018, hela kalaset kosta ca. 61 miljarder sköna svenska skattekronor fram till år 2040!

Vuxna människor tar eget ansvar!

Man kan ställa sig frågan hur ett frihetligt samhälle av klassiskt liberal modell skulle hantera problemet med att vissa läkemedelssubstanser visar en förhöjd risk för biverkningar eller t.o.m. död? Svaret är nog, till allas lycka, inte på något sätt alls!

Skatt ÄR Stöld

Det var den i november 2017 som Leif Östling undrade vad han fick för pengarna. Han hade haft oturen att fastna i den s.k. paradisläckan och menade, enligt vad jag kan förstå, att han inte var höggradigt motiverad att betala skatt i sitt hemland Sverige.

Tillståndet i riket november 2019

Det lackar så smått mot jul i världens enda socialistiska kungarike. Kanske är det också så att befolkningen i detsamma, dom hårt prövade svenskarna, snart lackar ur?

Pensionärerna

Jag får väl börja med att skriva det obligatoriska #InteAllaPensionärer men i övrigt kan jag inte säga annat än att det är tamejfan rätt åt er!

Sommartid, Vintertid och Socialism

Sommartidens fader anges vanligen som George Vernon Hudson, en entomolog från Nya Zeeland. Redan 1895 tyckte han att arbetarna gott kunde få mer användbar fritid efter arbetets slut.

Svanesången

Hör mig, skönaste drottning över ditt världsrike, Roma,
du som bland stjärnornas här tagits som like emot,
hör mig, du moder till mänskor, moder till gudar, ty även
oss dina tempelkrön lyft högt emot himmelen upp

Utvisa mera!

TT (via SVD) uppmärksammade i dagarna att de sex radikala islamisterna som tagits i förvar av SÄPO eftersom de bedöms utgöra säkerhetshot sannolikt inte kan utvisas. Detta på grund av att de “riskerar förföljelse i hemlandet”. Detta är bara ett av många exempel på hur skev Sveriges politik är och hur den alltid sätter utlänningars väl och ve före svenskars

Sverige som ett ideologiskt träsk!

Modernismen med dess grund i realism, förnuftstro stöttad av erfarenhet, individualism och marknadsekonomi är i dag – med ett tillfälligt undantag för marknadsekonomin – angripen i många dimensioner av socialismen i kulturmarxismens skepnad.

Värdegrundshaveriet på Västkusten

Att uppfostra kravallknott, eller barn som dom också kallas, är ingen enkel sak. Alla som försökt sig på den konsten kan nog skriva under på den saken. I dessa tider riskerar man dessutom att ränna rakt upp på värdegrunden!

Skolan

Dagens skribent på SvD Debatt heter Henrik Birkebo och är gymnasielärare i svenska och engelska. Han påpekar riktigheten i att läxor är en nödvändig del av skolans utbildning.