Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Tillståndet i Riket, juli 2020

Tillståndet i riket, juli 2020, kan beskrivas så att avstånden ökar. Mellan de vanliga hennen på gatan råder, teoretiskt, plikt om så kallad social distansering. Mellan socialdemokrater och miljöpartister i rikets ledning tycks det vara ett migrationspolitiskt avstånd. Har vi riktig tur kan det senare innebära att dessa två partier sist och slutligen distanseras från regeringsmakten.

Allt vi har kvar är diskrimineringen

Den enda ljusglimten är att det vakna kapitalet inte ens försöker gömmer sig, om Unilever, Coca Cola och Patagonia vill diskriminera bort alla högerröster (dvs dig och dina vänner) från internet så ska vi förstås inte köpa deras produkter. Om du ser dig om i samhället idag och efter det ändå kan gå och köpa en glass av märket Ben & Jerrys då är du kort och gott en del av problemet.

Näthat!

Som medborgare kan man sova tryggt i den fasta förvissningen om att landets civila säkerhetstjänst, i intimt samarbete med internationella organisationer, oförtrutet arbetar med att beivra den för landet skadliga verksamhet som bedrivs på internet.

Frihet!

För mig kan frihet innebära en löptur. Men givetvis kan man inte som sann klassisk liberal hålla på med orientering, där är det en massa kontroller hela tiden!

Avgå Löfven!

I dagens Sverige kan man kanske tycka att det finns viktigare saker att fundera på än vår diplomatiska representation i Chile. Men jag vill ändå ta upp frågan om ett konsulat på Påskön. Den perfekta reträttposten för statminister Löfven!

Fristaten Jönsson

I morse när jag vaknade gjorde jag slag i saken och utropade Fristaten Jönsson. En stat där det från början är klart utsagt att syftet, enkelt och självklart, är att bygga murar längs dess gränser och inte släppa en jävel över bron som inte har där att göra.

Offerrollen!

Med vänstern är alltid en sak helt säker. De är aldrig sena med att ta på sig rollen som världsförbättrare.
För att lyckas med den saken krävs ett offer, oftast de själva eller annan påstått systematiskt diskriminerad grupp, och endast ett litet uns av god vilja att straffa helt oskyldiga människor som oftast inte har med sakernas tillstånd att göra. Exempelvis hederliga affärsinnehavare.

Mitt liv som vit man

Ännu ett läsarbrev har inkommit, den här gången från en av våra diskreta finansiärer som under årets lopp gett oss många ovärderliga råd om hur vi kan förskjuta diskursen till höger men som nu beslutat att ta en mer offentlig roll givet situationen i samhället.

Bilden av slaveriet måste nyanseras

I Sverige försvann slaveriet helt under 1400-talet liksom i många andra länder i Europa. Livegenskap (bundenhet till ett markområde och arbetsplikt till ägaren) fortlevde dock i vissa och avslutades först under 1700-talet, eller som i Ryssland under 1800-talet.

Vår skuld och vår skam

Idag presenterar vi brevet nedan som skickades in av en ångerfull läsare som desperat vill finna en väg ut ur det mörker han slukats av då han insett vidden av de oförlåtliga brott som begåtts:

Clownsveriges gränslösa psykos

Varje gång man börjar känna att det kanske finns något hopp för det här landet så sker något som verkligen visar hur djupt den progressiva hjärntvätten trängt ner i folklagren.

Tullar och ekonomisk utveckling

Nyligen fick jag emellertid upp ögonen för en väldigt intressant artikel som är skriven av den alltid läsvärde Scott Alexander. I artikeln ifrågasätts indirekt även iden att den totala rikedomen ökar av total frihandel.

Tillståndet i riket, juni 2020

Så kom äntligen sommaren till det lilla riket i norr. Statsministern, tillfälligt uppmuntrad av ökat stöd i opinionen, såg att tiden för hämnd var kommen. Trilskande italienare, som inte bara haft den dåliga smaken att smitta den stockholmska medelklassen på sportlovsledighet i alperna med lömska virus, utan vars ättlingar också sprang och köpte sex i Stockholm, skulle nu få smaka på hur det svenska stålet biter!

Genetiska Skillnader!

Det finns egentligen bara ett sammanhang där vi svenskar anser det vara helt fördragsamt att tala om genetiska faktorer. Det är när vi talar om enäggstvillingar och icke-kontroversiella tillstånd.

En kaosreaktionärs bekännelser

Jag har något riktigt smutsigt att bekänna, något som får Paolos äventyr med sin virila salami att blekna i jämförelse, jag är nämligen en liberal till min läggning och inte bara det, jag var en vänsterliberal [1] under största delen av mitt liv. Låt mig ge några exempel från min svarta blogghistorik för att demonstrera hur djupt rötan gick…

890 000 skäl att sluta röka!

Rökare är också människor, om än en lite kortare tid än oss som väljer att avstå lasten. Nu har dessutom förbudet mot rökverk med mentolsmak trätt i kraft och snaran om denna utsatta grupp i samhället dras åt ytterligare.

App, app, app!

Tydligen är en ny så kallad applikation till mobiltelefoner undersökt och bedömd varandes ett hot mot militära hemligheter. Denna gången gäller det ett tillägg som ska laddas ner av folk som gillar öl. Förra gången stod träning och den därmed insamlade statistiken i fokus.

Krishanteringens ABC

Så har alltså den dagen som jag aldrig trodde skulle komma faktiskt kommit. Axel Schulman har i Aftonbladet skrivit en text jag kan hålla med om.
Sannolikt är det också så att helvetet också frusit till is och möjligen får jag överväga att s.a.s. köpa mig en lott av något slag.

De stora frågornas lockelse

Det är kort och gott texter som avslöjar min hybris och pompösa självbild för det som min penna åstadkommer är inte särskilt märkvärdigt, allt jag för fram har redan formulerats bättre och intelligentare av andra.

Det är OK att vara “rasist”

Den alltid läsvärda Richard Sörman ställde i rubriken till ett av sina nyliga inlägg [1] frågan “Är det moraliskt försvarbart att vilja bevara huvuddragen av sitt lands etniska prägel?” och utvecklar i texten frågeställningen vidare

EU, Världen och Välståndet

Vad de tre EU-pamparna försöker framföra i texten är att läget är prekärt och lärdomar för framtiden måste dras. Pliktskyldigast konstateras det att människor, mest kvinnor och ungdomar, lider i dessa tider. Dessa fragila varelser behöver konkret och beslutsamt stöd. Europa måste vara djärvt och göra allt som krävs för att skydda liv och försörjningsmöjligheter, särskilt i de områden som drabbats hårdast av krisen.

Regionernas Diversifiering

Även inom min egen lilla del av arbetslivet, specialiserad privat svensk hälso och sjukvård, förekommer skattefinansierade vård och hjälpmedel. Till det senare räknas bland annat hjälpmedel till barn och ungdomar.

Rörelser i genpoolen

Genetisk forskning har sedan millennieskiftet tagit stora steg framåt. Det gäller inte minst ökad kunskap om människans genom. Detta ger nya insikter om hur människoarten spritt sig över planeten i vågor och epoker.

Rättvisan är blind och stukad!

I Sverige är som bekant rättvisan på många områden satt på undantag. När det gäller de värsta brotten som kan utföras, exempelvis våldtäkt, kan kriminaldåren ha riktig tur och dömas av “domare” som är så klent intellektuellt utrustade att brottslingen går fri.

Socialism i sin prydnad!

Det är relativt enkelt att avgöra när en minister i vår regering ljuger. Trixet är att se om munnen rör sig på dem, eller höra dem tala, alternativt läser en artikel om något de sagt. Då kan du vara relativt säker på att ministern far med osanning.

Tillståndet i Riket, maj 2020

Vi närmar oss sommaren 2020 och riket skakas i sina grundvalar! Vilken tur, kan man tycka, att vi mitt uppe i kaoset av inställda “studenter” och överfyllda stockholmskrogar kan lita på pseudoLiberalerna. I dag införs nämligen, på riktigt, den så kallade plastpåseskatten.

Sträck på er tornedalingar, ni är inga offer

Föreställ er istället en bättre vision, en vision där en tornedalsk karl med aktning tar lapparnas högste hövding i hand och tillsammans deklarerar de att de ämnar bilda det fria furstendömet Nordkalotten och har Stockholm något emot det så får man se om de ändrar åsikt efter några veckor utan el, malm och papper. Hulkoff skapar därefter raskt den nya nationalsången tillsammans med någon fager jojkare och i både lule och torneälvarna flödar mjölk och honung frikostigt. En tid av aldrig tidigare skådat välstånd infinner sig där lappen får vara lapp och kvänen får vara kvän och vad stockholmarna tycker bryr sig ingen om.