Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Globalismens ondska och den monumentala ansvarsflykten

Vi har alltså en situation där företag drivs att ta beslut som egentligen skadar deras räkenskaper men där kostnaderna är så diffusa och svåruppskattade att de aldrig syns i kalkylen och därmed kan viftas bort på just ekonomisk grund. Det är inte bara ondska, det är även kostsamt!

Skillnaden mellan nationalister och liberaler

Liberalen finner som motsats inga älskvärda drag varken hos folket eller landet. Fjällen är blott tragiska små myggätna kullar vid sidan av Alperna eller Anderna, skogarna är tråkiga monokulturer som borde förvandlas till pappersmassa, ja de är inte ens värda att jämföras med Kaliforniens mäktiga redwoodskogar.

Tidens gång

Jag har ynnesten att bo ett stenkast från två fantastiska fornlämningar, på den ena platsen står två vackra runstenar som man kan stå och beundra hur länge som helst och på den andra platsen finns ett världsunikt och mystiskt hällristningsområde. Det som alltid ger mig lite svindel är när jag tänker på att det förflöt 3000 år mellan de som karvade hällristningarna [1] och de som reste runstenarna [2]

Tillståndet i Riket, april 2022

Skada är det givetvis att Sverige inte har mer politiskt korrekta domstolar, kanske Löfven tänker. Om så vore fallet kunde vissa politiskt korrekta åklagare få bättre genomslag med sin ivriga försök att fälla oskyldigt folk som inte precis älskar vargar.

SCBs rasistiska propaganda

Men vad är det som driver fram det högerextrema narrativet om folkutbytet? Ja ingen mindre än statliga SCB, vi har här en direkt koppling mellan regeringen Löfven och högerextrem nationalfascistisk extremism med en statlig myndighet som ombud.

Lättjans revolution

Vår styrka har vänts till ett vapen mot oss. Allt det som en gång gjorde oss till världens avund är nu det som leder till vår avgrund. Det är därmed dags att släppa greppet om plogen, pliktkänslan och arbetsamheten är inte längre dygder utan självskadebeteende. Arbetar- och medelklassen måste upphöra med att vara produktiv för att försäkra sig om sin egna framtida existens.

De anspråkslösa hjältarna

Lyckligtvis är dessa män och kvinnor av sådan ofattbar kaliber att det blott krävdes tjugosju av deras fingrar på ja knapparna den 24 mars 2021 för att rädda Europa.

Vad frihetsmarscherna handlar om

Eller åtminstone borde handla om. Till viss del gör de det, men det borde kunna beskrivas tydligare både av och för exempelvis media och den allmänhet som inte vaknat.

Virus, Vaccinationer och Sjukvård

Så var det dags igen. Under gårdagen protesterade medborgare mot corona-restriktioner. Farbror blå ingrep och avbryt, fler än 8 personer får man nämligen inte vara. Massmedia, eller MSM som det rätteligen skall benämnas här ute till höger, rapporterar endast litet förstrött om saken. Det är liksom normalt i Sverige att upplösa demonstrationer med fler än 8 personer.

Motvalls Gubbe

Men så började statsmakterna yra om intyg och elände. På fullt allvar delar man upp befolkningen i “goda” lydiga medborgare som ska få gräddfil, och onda som ska straffas för olydnad! Man vill runda lagstiftningen som klart säger att ingen ska vaccineras mot sin vilja. Man vill knuffa mig i rätt riktning som vore jag en viljelös retard. Man vill registrera och analysera. Då får det vara.

Libertarianismen är en hård högerideologi

Libertarianismen kan absolut upplevas som en hård högerideologi, i synnerhet när man drar rätten att bära vapen samt associationsfriheten till sin spets. I ett libertarianskt samhälle kan det mycket väl finnas krogar som inte tillåter vissa grupper av människor. Det är inte något staten kan lägga sig i, det är upp till ägaren att besluta om sådana frågor.

Att använda rätt ord

Det har nog alltid varit viktigt att använda rätt ord, rimligtvis finns det en god anledning till att Aristoteles skrev en bok om retorik redan för över tvåtusen år sedan och försvarade vältalighetens konst mot Platons rationella syn, men det verkar som att det blir allt mer viktigt att väga orden idag då nyspråk får ett starkare och starkare fäste i folks medvetande.

Jalla jalla ett nytt parti för alla(h)

Sverige är ett land som präglas av djupa klyftor, klyftor mellan svenskar och invandrare, klyftor mellan yngre och äldre och klyftor mellan kvinnor och män. I centrum står den vita mannen som effektivt parasiterar på alla andra grupper i samhället och upprätthåller klyftorna för sin egen vinnings skull, den vita mannen som nu blir allt med våldsam och oberäknelig då han ser att hans tid vid makt är på väg mot sitt slut

Den nödvändiga kärnkraftsavvecklingen

Givet läget på universiteten så är det nog bättre att vi lägger ner rubb och stubb medan vi ännu har kvar någon kompetens att tala om, högteknologi är på tok för farligt i händerna på jämställdhetskonsulter och den ytterst förödmjukelsen vore att behöva ta in Kinesisk eller Indisk kompetens för att driva de industrier vi själva uppfann och utvecklade.

Våld och Vapen

I Sverige har en stegrad debatt om skjutvapen pågått i många år. Den är dessutom rejält spretig. Polisen och politiker vill få bort skjutvapen från gatorna genom att göra det allt svårare att lagligt äga vapen. Man har också sett till att praxis i domstol är att självförsvar med sitt lagligt ägda vapen inte är tillåtet. Många är nöjda med denna policy, exempelvis sossar och miljöpartister.

Vår misstro mot våra förnimmelser

En sak har ruvat i mitt undermedvetna sedan jag ondgjorde mig över JBPs undermåliga diskussion om mohammedanismen [1], det är stycket när Ali vill prata om hur det upplevs att oeskorterat gå längs gatorna som kvinna i ett muslimskt land jämfört med i gårdagens västerland. Peterson var inte alls intresserad av den diskussionen, han ville bara snöa in sig på brottsstatistik.

Lena Hallengren och döden

På grund av det allvarliga läget i Västra Götalands-regionen, rent allmänt, har det nu gått så långt att smittskyddsläkaren därstädes menar att munskydd skall användas av alla som nyttjar kollektivtrafiken. Men enligt den gode doktorn är det väl kanske inte direkt för att hindra smittspridningen. Däremot är rådet en viktig markering för att göra folk medvetna om allvaret.

Odenberg har rätt

Så enkelt kan det faktiskt vara att lösa problemet och därför kommer vi inte se någon lösning, allt för många förmånliga heltidsanställningar skulle försvinna för den managementelit som Odenberg och Kristersson tillhör.

I vår sjuka samtid medicineras den friske

Jag lyssnade igår på en fascinerande podcast där journalisten Ola Wong intervjuas av David Eberhard om Wongs vistelse på psykakuten [1]. Wongs berättelse är ett väldigt bra porträtt av det nuvarande året, i vår sjuka samtid medicineras den friske.

Folkets Fostran!

Skattefinansierad television och radio har en betydelsefull funktion som folkuppfostrare i vår lilla nordeuropeiska randstat. Så är det nämligen, vilket du i din funktion som röstboskap och skatteslav inte begriper, endast statlig media sitter på den högsta och rena sanningen!

Ledarskap i Kristider

Ledarskap i kristider är ingen lätt sak om man får tro rapporteringen i media. Bland mycket annat verkar chefer inom sjukvården ha notoriskt svårt att följa prioritetsordningen för vaccineringen mot det senaste dödsmördarviruset.

När problemet är poängen

Politiken och politikers existens hänger på problem, inte att lösa problem utan att uppmärksamma hur viktig man är eftersom det finns problem samt ge sken av att man kan lösa problemet. Sällan åskådliggörs detta faktum så tydligt som i frågan om plastkassar.

Place Your Bets!

Enligt officiella register har den nytillträdda presidenten i USA när detta skrivs signerat 9 (nio) så kallade executive orders. Det är den förväntade röran av gravt vänsteristisk politik som ska sättas på plats. Det märks att det är dags att betala för stödet, USA ska sist och slutligen bli en godhetssignalerande stormakt!

Dålig Stämning!

Med stor sannolikhet finns det bara ett sammanhang där den nya förstå-sig-på-eliten lägger sig platt. På yogamattan.
I allt övrigt är de sådär härligt passivt aggressiva, fullständigt uppfyllda av sin egen godhet och högljudda som man blir när förståndet är klenare än talets gåva!