Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Skatt ÄR Stöld

Det var den i november 2017 som Leif Östling undrade vad han fick för pengarna. Han hade haft oturen att fastna i den s.k. paradisläckan och menade, enligt vad jag kan förstå, att han inte var höggradigt motiverad att betala skatt i sitt hemland Sverige.

Tillståndet i riket november 2019

Det lackar så smått mot jul i världens enda socialistiska kungarike. Kanske är det också så att befolkningen i detsamma, dom hårt prövade svenskarna, snart lackar ur?

Pensionärerna

Jag får väl börja med att skriva det obligatoriska #InteAllaPensionärer men i övrigt kan jag inte säga annat än att det är tamejfan rätt åt er!

Sommartid, Vintertid och Socialism

Sommartidens fader anges vanligen som George Vernon Hudson, en entomolog från Nya Zeeland. Redan 1895 tyckte han att arbetarna gott kunde få mer användbar fritid efter arbetets slut.

Svanesången

Hör mig, skönaste drottning över ditt världsrike, Roma,
du som bland stjärnornas här tagits som like emot,
hör mig, du moder till mänskor, moder till gudar, ty även
oss dina tempelkrön lyft högt emot himmelen upp

Utvisa mera!

TT (via SVD) uppmärksammade i dagarna att de sex radikala islamisterna som tagits i förvar av SÄPO eftersom de bedöms utgöra säkerhetshot sannolikt inte kan utvisas. Detta på grund av att de “riskerar förföljelse i hemlandet”. Detta är bara ett av många exempel på hur skev Sveriges politik är och hur den alltid sätter utlänningars väl och ve före svenskars

Sverige som ett ideologiskt träsk!

Modernismen med dess grund i realism, förnuftstro stöttad av erfarenhet, individualism och marknadsekonomi är i dag – med ett tillfälligt undantag för marknadsekonomin – angripen i många dimensioner av socialismen i kulturmarxismens skepnad.

Värdegrundshaveriet på Västkusten

Att uppfostra kravallknott, eller barn som dom också kallas, är ingen enkel sak. Alla som försökt sig på den konsten kan nog skriva under på den saken. I dessa tider riskerar man dessutom att ränna rakt upp på värdegrunden!

Skolan

Dagens skribent på SvD Debatt heter Henrik Birkebo och är gymnasielärare i svenska och engelska. Han påpekar riktigheten i att läxor är en nödvändig del av skolans utbildning.

Klientsamhälle, Urbanisering, Globalisering

Klientsamhället är den stora statens samhälle, där skattetrycket är högt och bidragen många. Till klienterna räknas också de som avlönas i sitt arbete via skattsedeln. Det kan vara lärare, journalister och läkare. De är alla för sitt välstånd beroende av att staten betalar det åt dem.

Socialism är Pornografi

Särskilt intressant är maktutövningen och idéerna om över- och underordning. Medborgarna i vårt land verkar ha en masochistisk läggning. Vi vill vara underordnade en sadistisk statsmakt. Visserligen är vi piskade till lydnad, men vi vet åtminstone vad vi har. Det är inte illa vara i en allt mer kaotisk omvärld.

Varför jag inte bryr mig om skolverket

Jag ber dig, höj nu ögonen från din datorskärm och beskåda den armé av harmlösa idisslare som fyller det öppna kontorslandskapet du befinner dig i. Faller din blick måhända på något kultiverat råskinn eller är det röstboskapets fuktiga ögon som slött tittar tillbaka?

Det Personliga Ansvaret

Att vara svensk medborgare innebär nämligen att man först och främst är svensk, i andra hand får du vara muslim, kristen eller vad du vill. Men i första rummet, alla dagar i veckan, sätter du ditt svenska medborgarskap. En rimlig tanke är att dom som bestämt sig för att krossa den västerländska civilisationen skall förlora det och alla medföljande privilegier.

Den Brutala Verkligheten

Hur en politisk rörelse, i detta fall den frihetliga, formar och hanterar bilden av verkligheten kommer avgöra om vi lyckas eller inte!

Ge upp medströmsmedia

Dra ut sladden, säg upp prenumerationerna och låt dina vänner vara ditt nyhetsfilter. Du kommer kanske inte kunna hänga med i diskussionerna om vem som vann senaste mello men jag lovar att du så sakteligen istället kommer börja bryta dig loss från den indoktrinering som skapat den moderna svenska konsensuskulturen

124-38-9

Det är väl kanske inte så långt kvar innan jag står där framför bödeln och rackardrängarna. Funnen skyldig det värsta brottet av dom alla. KLIMATSKEPTICISM!

En skånsk historia

Jag försöker sammanfatta (jag har tillgång till fler detaljer i ärendet) ett skrämmande fall av myndigheters maktmissbruk i Skåne. Vid Ringsjön mitt i Skåne finns ett sommarstugeområde som varit bebyggt sedan åtminstone 1930-talet.

LEFT=REFUSED

Titta på bilden och ställ dig frågan varför det engelska ordet för vänster, “left”, inte står på skylten? Right, som kan betyda såväl höger som riktig, rättvis och rätt står det däremot!

Bönemöte med Markku Rummukainen

Tillsammans med en bekant var jag och lyssnade på Markku Rummukainen i lördags kväll. Det var en smått bisarr upplevelse. Föredraget var en del i Kristianstad kommuns framtidsvecka, som avhölls för sjätte gången.

Att rädda den klassiska liberalismen

Det jag är intresserad av här och nu är fråga huruvida vi även bör kassera den klassiska liberalismen när vi skär bort den varböld som den moderna liberalismen är? Om avkomman blivit så korrupt innebär det att även urfadern var skräp?

Ondskans vardagliga ansikte

Här ser ni det i all sin prakt, slutresultatet av kulturkriget. Så här ser vänsterns segern ut, den extrema statsindividualismens slutstadium där staten tar hand om allt så vi kan fokusera på att förverkliga oss själva, ett förverkligande som blott kräver att vi låter våra unga indoktrineras och våra gamla vanvårdas under politiska kommissarier förklädda till sköterskor.