Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Tullar och ekonomisk utveckling

Nyligen fick jag emellertid upp ögonen för en väldigt intressant artikel som är skriven av den alltid läsvärde Scott Alexander. I artikeln ifrågasätts indirekt även iden att den totala rikedomen ökar av total frihandel.

Tillståndet i riket, juni 2020

Så kom äntligen sommaren till det lilla riket i norr. Statsministern, tillfälligt uppmuntrad av ökat stöd i opinionen, såg att tiden för hämnd var kommen. Trilskande italienare, som inte bara haft den dåliga smaken att smitta den stockholmska medelklassen på sportlovsledighet i alperna med lömska virus, utan vars ättlingar också sprang och köpte sex i Stockholm, skulle nu få smaka på hur det svenska stålet biter!

Genetiska Skillnader!

Det finns egentligen bara ett sammanhang där vi svenskar anser det vara helt fördragsamt att tala om genetiska faktorer. Det är när vi talar om enäggstvillingar och icke-kontroversiella tillstånd.

En kaosreaktionärs bekännelser

Jag har något riktigt smutsigt att bekänna, något som får Paolos äventyr med sin virila salami att blekna i jämförelse, jag är nämligen en liberal till min läggning och inte bara det, jag var en vänsterliberal [1] under största delen av mitt liv. Låt mig ge några exempel från min svarta blogghistorik för att demonstrera hur djupt rötan gick…

890 000 skäl att sluta röka!

Rökare är också människor, om än en lite kortare tid än oss som väljer att avstå lasten. Nu har dessutom förbudet mot rökverk med mentolsmak trätt i kraft och snaran om denna utsatta grupp i samhället dras åt ytterligare.

App, app, app!

Tydligen är en ny så kallad applikation till mobiltelefoner undersökt och bedömd varandes ett hot mot militära hemligheter. Denna gången gäller det ett tillägg som ska laddas ner av folk som gillar öl. Förra gången stod träning och den därmed insamlade statistiken i fokus.

Krishanteringens ABC

Så har alltså den dagen som jag aldrig trodde skulle komma faktiskt kommit. Axel Schulman har i Aftonbladet skrivit en text jag kan hålla med om.
Sannolikt är det också så att helvetet också frusit till is och möjligen får jag överväga att s.a.s. köpa mig en lott av något slag.

De stora frågornas lockelse

Det är kort och gott texter som avslöjar min hybris och pompösa självbild för det som min penna åstadkommer är inte särskilt märkvärdigt, allt jag för fram har redan formulerats bättre och intelligentare av andra.

Det är OK att vara “rasist”

Den alltid läsvärda Richard Sörman ställde i rubriken till ett av sina nyliga inlägg [1] frågan “Är det moraliskt försvarbart att vilja bevara huvuddragen av sitt lands etniska prägel?” och utvecklar i texten frågeställningen vidare

EU, Världen och Välståndet

Vad de tre EU-pamparna försöker framföra i texten är att läget är prekärt och lärdomar för framtiden måste dras. Pliktskyldigast konstateras det att människor, mest kvinnor och ungdomar, lider i dessa tider. Dessa fragila varelser behöver konkret och beslutsamt stöd. Europa måste vara djärvt och göra allt som krävs för att skydda liv och försörjningsmöjligheter, särskilt i de områden som drabbats hårdast av krisen.

Regionernas Diversifiering

Även inom min egen lilla del av arbetslivet, specialiserad privat svensk hälso och sjukvård, förekommer skattefinansierade vård och hjälpmedel. Till det senare räknas bland annat hjälpmedel till barn och ungdomar.

Rörelser i genpoolen

Genetisk forskning har sedan millennieskiftet tagit stora steg framåt. Det gäller inte minst ökad kunskap om människans genom. Detta ger nya insikter om hur människoarten spritt sig över planeten i vågor och epoker.

Rättvisan är blind och stukad!

I Sverige är som bekant rättvisan på många områden satt på undantag. När det gäller de värsta brotten som kan utföras, exempelvis våldtäkt, kan kriminaldåren ha riktig tur och dömas av “domare” som är så klent intellektuellt utrustade att brottslingen går fri.

Socialism i sin prydnad!

Det är relativt enkelt att avgöra när en minister i vår regering ljuger. Trixet är att se om munnen rör sig på dem, eller höra dem tala, alternativt läser en artikel om något de sagt. Då kan du vara relativt säker på att ministern far med osanning.

Tillståndet i Riket, maj 2020

Vi närmar oss sommaren 2020 och riket skakas i sina grundvalar! Vilken tur, kan man tycka, att vi mitt uppe i kaoset av inställda “studenter” och överfyllda stockholmskrogar kan lita på pseudoLiberalerna. I dag införs nämligen, på riktigt, den så kallade plastpåseskatten.

Sträck på er tornedalingar, ni är inga offer

Föreställ er istället en bättre vision, en vision där en tornedalsk karl med aktning tar lapparnas högste hövding i hand och tillsammans deklarerar de att de ämnar bilda det fria furstendömet Nordkalotten och har Stockholm något emot det så får man se om de ändrar åsikt efter några veckor utan el, malm och papper. Hulkoff skapar därefter raskt den nya nationalsången tillsammans med någon fager jojkare och i både lule och torneälvarna flödar mjölk och honung frikostigt. En tid av aldrig tidigare skådat välstånd infinner sig där lappen får vara lapp och kvänen får vara kvän och vad stockholmarna tycker bryr sig ingen om.

Frihet innebär att respektera allas livsval….

Frihet innebär att respektera allas livsval, den kommentaren fick jag på mitt senaste inlägg och det är ett tankesätt som man ser allt för ofta bland nyliberaler. Respekt är uppenbarligen ett ord som inte längre har någon mening och detsamma kan man säga om ordet frihet.

Finner man friheten i den stora mensfesten?

Vad är frihet? Finner man friheten när man dansar extatiskt i sin pundarkvart med blod(bajs?)fläckar på trosorna och med en kanyl i handen? Är frihet att kunna leva som en slusk utan några ambitioner och krav, att tillåta sig själv att svulla i sig chips och läsk och fullständigt skita i allt vad kroppslig estetik eller ordning heter? Är det den sortens frihet vi kämpar för? Hade unionens fäder det i åtanke när de sa Life, Liberty and the pursuit of Happiness? Tågade Dacke mot Vasas tyranni så att alla svenskar ska kunna “älska sig själv som de är”?

Vänstern och Bostadspolitiken

Det är ingen nyhet att sakernas tillstånd blir komplicerade i ett av socialism genomsyrat och styrt samhälle. Är det inte det ena så blir det lätt andra som snåras till när klassklyftor ska utjämnas och orättvisor förpassas till historieböckerna.

Provocerande, Elakt, Dumt!

För vissa delar av medelklassen, den ekonomiskt starka men intellektuellt lågt begåvade delen, är givetvis några veckors karantän av godo. Gott om tid får dessa då att fundera över livets förtretligheter såsom val av partner och svårigheten att lägga ut lagoma lustigheter över sakernas tillstånd på sociala medier när det vanliga så kallade “livspusslet” skakas om i grundvalarna.

Folket

Även om det går att trösta sig med det faktum att partierna som utgör landets regering, och de partier som gör sitt bästa för att stödja dessa i sitt evigt pågående värv att störta oss i fördärvet, arbetar hårt för att importera lydigt röstboskap som kan säkra deras framtida makt, så är det dock fortfarande så att betydande ansvar ligger hos oss andra som av födsel och ohejdad vana är att betrakta som svenskar.

En återblick till en svunnen tid

Arvid Lindman var statsminister två gånger under en omvälvande period inom den svenska politiken, perioden då vi gick till allmän rösträtt, då partiväsendet formades och då monarkin var under hot från den växande arbetarrörelsen.

Hur man fördärvar ett land

Det finns en hel del praktiska handböcker i diverse olika ämnen, hur man bygger en veranda, ett uthus, skalar mango eller lagar en Buillabaisse. Den här korta artikeln handlar om hur man snabbt och effektivt fördärvar en nation. Hur man tar ett rikt välskött land, och därefter med några välriktade insatser sänker hela skutan.

Annandag Påsk

Även om jag är medveten om det faktum att vissa av mina medmänniskor har nerverna utanpå just nu och hugger som kobror måste jag dock påpeka ett ganska självklart faktum. Nämligen att pandemin mer än något annat är ett bevis för vår sköna nya världs perverterade sårbarhet.

Urbi et Orbi

Ett av den moderna världens största problem verkar i själva verket vara den extrema frånvaron av varje form av själsligt djup hos en stor del av västvärldens medborgare. Istället för att utmana sina intellekt och förutfattade meningar genom att utforska världsreligionerna väljer man vettlös konsumtion, ytliga pseudoprofeter och dokusåpornas beklämmande självupptagenhet.

Påskafton

Idag anser de kristna delarna av världens befolkning att dagen är “tom”. Jesus ligger i graven och lärjungarna håller sig inlåsta i rädsla för dem som låg bakom avrättningen. Själva påsken börjar vid midnatt och Svenska kyrkan, om en sådan i egentlig mening verkligen existerar, håller inga gudstjänster innan sen kväll/påsknatt.

Långfredag

Jag kan passa på tillfället att ge mig ut på riktigt djupt vatten genom att konstatera följande till synes självklara faktum. Alla som bor i Sverige inte bara bör, utan skall ovillkorligen vara tillräckligt bevandrade i talad och skriven svenska för att kunna ta till sig den information som får anses oundgänglig för att framleva sitt liv härstädes.

Den digitala revolutionen och dess konsekvenser har varit en katastrof för den mänskliga rasen

Med en sådan titel så gör man anspråk på att gå i väldigt rigorösa fotspår och jag måste därmed börja med att göra er (iallafall de av er som känner igen referensen) besvikna över att jag inte alls ska ge mig på ett logiskt konsekvent traktat över hur den digitala revolutionen förslavar oss alla. Däremot så vill jag peka ut några ytterst oroväckande tendenser som gör att jag anser att den digitala revolutionen är de stora kulturernas lieman.

Tillståndet i Riket, april 2020

Riket hukar under attack från virus med ursprung i Kina. Statsministerns talekonst kan väl inte sägas minska oron hos rikets undersåtar. För den vetgirige mediekonsumenten nåddes dock botten i måndagens Aftonblad. Därstädes uttalade sig skribenten Lena Mellin om apokalypsens fyra ryttare, finansminister Lena Andersson (S), biträdande finansminister Per Bolund (MP) och de ekonomiska talespersonerna för (C) och (L), som sägs vara den kvartett som håller i de ekonomiska tyglarna!