Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

SCBs rasistiska propaganda

Men vad är det som driver fram det högerextrema narrativet om folkutbytet? Ja ingen mindre än statliga SCB, vi har här en direkt koppling mellan regeringen Löfven och högerextrem nationalfascistisk extremism med en statlig myndighet som ombud.

Lättjans revolution

Vår styrka har vänts till ett vapen mot oss. Allt det som en gång gjorde oss till världens avund är nu det som leder till vår avgrund. Det är därmed dags att släppa greppet om plogen, pliktkänslan och arbetsamheten är inte längre dygder utan självskadebeteende. Arbetar- och medelklassen måste upphöra med att vara produktiv för att försäkra sig om sin egna framtida existens.

De anspråkslösa hjältarna

Lyckligtvis är dessa män och kvinnor av sådan ofattbar kaliber att det blott krävdes tjugosju av deras fingrar på ja knapparna den 24 mars 2021 för att rädda Europa.

Vad frihetsmarscherna handlar om

Eller åtminstone borde handla om. Till viss del gör de det, men det borde kunna beskrivas tydligare både av och för exempelvis media och den allmänhet som inte vaknat.

Virus, Vaccinationer och Sjukvård

Så var det dags igen. Under gårdagen protesterade medborgare mot corona-restriktioner. Farbror blå ingrep och avbryt, fler än 8 personer får man nämligen inte vara. Massmedia, eller MSM som det rätteligen skall benämnas här ute till höger, rapporterar endast litet förstrött om saken. Det är liksom normalt i Sverige att upplösa demonstrationer med fler än 8 personer.

Motvalls Gubbe

Men så började statsmakterna yra om intyg och elände. På fullt allvar delar man upp befolkningen i “goda” lydiga medborgare som ska få gräddfil, och onda som ska straffas för olydnad! Man vill runda lagstiftningen som klart säger att ingen ska vaccineras mot sin vilja. Man vill knuffa mig i rätt riktning som vore jag en viljelös retard. Man vill registrera och analysera. Då får det vara.

Libertarianismen är en hård högerideologi

Libertarianismen kan absolut upplevas som en hård högerideologi, i synnerhet när man drar rätten att bära vapen samt associationsfriheten till sin spets. I ett libertarianskt samhälle kan det mycket väl finnas krogar som inte tillåter vissa grupper av människor. Det är inte något staten kan lägga sig i, det är upp till ägaren att besluta om sådana frågor.

Att använda rätt ord

Det har nog alltid varit viktigt att använda rätt ord, rimligtvis finns det en god anledning till att Aristoteles skrev en bok om retorik redan för över tvåtusen år sedan och försvarade vältalighetens konst mot Platons rationella syn, men det verkar som att det blir allt mer viktigt att väga orden idag då nyspråk får ett starkare och starkare fäste i folks medvetande.

Jalla jalla ett nytt parti för alla(h)

Sverige är ett land som präglas av djupa klyftor, klyftor mellan svenskar och invandrare, klyftor mellan yngre och äldre och klyftor mellan kvinnor och män. I centrum står den vita mannen som effektivt parasiterar på alla andra grupper i samhället och upprätthåller klyftorna för sin egen vinnings skull, den vita mannen som nu blir allt med våldsam och oberäknelig då han ser att hans tid vid makt är på väg mot sitt slut

Den nödvändiga kärnkraftsavvecklingen

Givet läget på universiteten så är det nog bättre att vi lägger ner rubb och stubb medan vi ännu har kvar någon kompetens att tala om, högteknologi är på tok för farligt i händerna på jämställdhetskonsulter och den ytterst förödmjukelsen vore att behöva ta in Kinesisk eller Indisk kompetens för att driva de industrier vi själva uppfann och utvecklade.

Våld och Vapen

I Sverige har en stegrad debatt om skjutvapen pågått i många år. Den är dessutom rejält spretig. Polisen och politiker vill få bort skjutvapen från gatorna genom att göra det allt svårare att lagligt äga vapen. Man har också sett till att praxis i domstol är att självförsvar med sitt lagligt ägda vapen inte är tillåtet. Många är nöjda med denna policy, exempelvis sossar och miljöpartister.

Vår misstro mot våra förnimmelser

En sak har ruvat i mitt undermedvetna sedan jag ondgjorde mig över JBPs undermåliga diskussion om mohammedanismen [1], det är stycket när Ali vill prata om hur det upplevs att oeskorterat gå längs gatorna som kvinna i ett muslimskt land jämfört med i gårdagens västerland. Peterson var inte alls intresserad av den diskussionen, han ville bara snöa in sig på brottsstatistik.

Lena Hallengren och döden

På grund av det allvarliga läget i Västra Götalands-regionen, rent allmänt, har det nu gått så långt att smittskyddsläkaren därstädes menar att munskydd skall användas av alla som nyttjar kollektivtrafiken. Men enligt den gode doktorn är det väl kanske inte direkt för att hindra smittspridningen. Däremot är rådet en viktig markering för att göra folk medvetna om allvaret.

Odenberg har rätt

Så enkelt kan det faktiskt vara att lösa problemet och därför kommer vi inte se någon lösning, allt för många förmånliga heltidsanställningar skulle försvinna för den managementelit som Odenberg och Kristersson tillhör.

I vår sjuka samtid medicineras den friske

Jag lyssnade igår på en fascinerande podcast där journalisten Ola Wong intervjuas av David Eberhard om Wongs vistelse på psykakuten [1]. Wongs berättelse är ett väldigt bra porträtt av det nuvarande året, i vår sjuka samtid medicineras den friske.

Folkets Fostran!

Skattefinansierad television och radio har en betydelsefull funktion som folkuppfostrare i vår lilla nordeuropeiska randstat. Så är det nämligen, vilket du i din funktion som röstboskap och skatteslav inte begriper, endast statlig media sitter på den högsta och rena sanningen!

Ledarskap i Kristider

Ledarskap i kristider är ingen lätt sak om man får tro rapporteringen i media. Bland mycket annat verkar chefer inom sjukvården ha notoriskt svårt att följa prioritetsordningen för vaccineringen mot det senaste dödsmördarviruset.

När problemet är poängen

Politiken och politikers existens hänger på problem, inte att lösa problem utan att uppmärksamma hur viktig man är eftersom det finns problem samt ge sken av att man kan lösa problemet. Sällan åskådliggörs detta faktum så tydligt som i frågan om plastkassar.

Place Your Bets!

Enligt officiella register har den nytillträdda presidenten i USA när detta skrivs signerat 9 (nio) så kallade executive orders. Det är den förväntade röran av gravt vänsteristisk politik som ska sättas på plats. Det märks att det är dags att betala för stödet, USA ska sist och slutligen bli en godhetssignalerande stormakt!

Dålig Stämning!

Med stor sannolikhet finns det bara ett sammanhang där den nya förstå-sig-på-eliten lägger sig platt. På yogamattan.
I allt övrigt är de sådär härligt passivt aggressiva, fullständigt uppfyllda av sin egen godhet och högljudda som man blir när förståndet är klenare än talets gåva!

Exit Emperor Trump

Vi kan konstatera att ett av trumpetens största misslyckanden, i en demokrats ögon, torde vara hans låga nivåer av brutal blodtörst. Karln har misslyckats med att starta ett enda krig under sin period i vita huset. Han har enbart sett till att försöka, så gott det gick, att hantera sina föregångares misslyckanden på den punkten. Man måste hålla i minnet att aktiv krigspolitik är av yttersta vikt för demokraternas strävan att sprida den amerikanska formen av demokrati i världen. Företrädesvis till länder som inte alls önskar ha den.…

Skräck och avsky med halsduksmannen

Vi var någonstans mellan Katrineholm och Finspång när limmet kickade in. Jag minns att jag sa något i stil med “jag känner mig lite yr, kanske du borde köra…” när ett fruktansvärt vrål plötsligt hördes runt oss och himlen fylldes med små Keruber formade i Stefan Löfvens avbild som svepte ner mot vår bil

Cancel-culture bakbinder världen

Smutskastningen av Trump har varit makalös. I Sverige har all etablissemangsmedia aktivt tagit ställning mot Trump, enbart på grundval den propaganda mot honom som amerikansk MSM pumpat ut. En följd av detta är att svenska folket lurats tro att Trump är värre än Hitler. Att han är en fara för demokratin och värdlsfreden. Han som är den enda president på senare år som inte startat nya krig. Tvärtom, han har bidragit till flera fredsavtal. Endast en minoritet av svenskarna har bildat sig en mer rättvis uppfattning av Trump.

Vaccin en runda till!

Enligt officiell statistik har det i världen till dags datum dött 1 916 357 personer i covid-19 (2021-01-09), i Sverige är drygt
90 procent av dödsfallen i gruppen 70-plus. Som jämförelse kan vi konstatera att det 1980 dog 2 600 000 i mässlingen. De flesta som infekteras och dör i den sjukdomen är barn under 5 år.