Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Patrik Engellau: Skambeläggning är en härskarteknik

Av detta kan man dra två slutsatser. Den första är att det finns en stark koppling mellan skuldkänslor och lydnad. Den som känner skuld eller skam är lättare att styra eftersom dessa känslor undergräver den själsstyrka vederbörande skulle behöva för att sätta sig upp mot reglerna.

Patrik Engellau: Var är debatten?

På ledarsidorna.se skriver Chris Forsne att ”den svenska samhällsdebatten i allt väsentligt saknar bildning och nyfikenhet” och att det är bättre i Frankrike. Hur det är i Frankrike kan jag inte bedöma men i övrigt kan jag lite försiktigt hålla med.

Patrik Engellau: Det är skillnad på folk och folk

Till skillnad från dem som för några år sedan föreställde sig att migrationen skulle gynna Sverige med ett kompetensregn så tror jag, tills något annat bevisas, att Sverige genom alla dessa omständigheter och genom eget val tvärtom får nöja sig med en negativ selektering.

Anders Leion: Bara fyra procent och ändå 83?

Den som väntar på att de 83 procenten som stött de sju etablerade partierna i riksdagen vid sidan av SD, skall krympa väsentligt, det vill säga att väljarna skulle lämna dem, kommer att få vänta förgäves. Svensk invandringspolitik kommer först att ändras, när den stora sekten – dessa partier och deras väljare – förkunnat att den fått en uppenbarelse från ovan, en uppenbarelse som ger dem insikten att invandrarna inte bör bli invandrare, utan istället duktiga medborgare i sina hemländer.

Mohamed Omar: Invandring och berikning är inte samma sak

Därför blir det så märkligt när politiker talar om invandring och berikning/kulturspridning som om det vore samma sak. Vi kan berikas kulturellt utan invandring, som i fallet japansk kultur. Och samma sak gäller den amerikanska kulturen. Det bor väldigt få amerikaner här också. Vissa skulle inte beskriva mangavågen och amerikaniseringen som berikning, men ni förstår vad jag menar.

Patrik Engellau: Blir barn psyksjuka av Facebook?

Det påstås finnas en giftig koppling mellan skärmapparater och sociala medier. Med skärmapparater menar jag smartphones och iPads och andra internetuppkopplade datorer som är tillräckligt små för att barn ska kunna ha dem med sig jämt. Med sociala medier menar jag Facebook och Twitter och Instagram och motsvarande.

Patrik Engellau: Att läsa i gamla böcker

För 35 år sedan, hävdade jag efter diverse beräkningar, stod industrikapitalismen och det med industrikapitalismens sammanbundna politikerväldet – ja, jag använde ordet som beteckning för samtidens historiska epoken – inför sitt slut. Efter en historisk sökperiod som påminde om renässansen och upplysningstiden skulle historien skjuta av i en helt ny riktning som vi inte hade en aning om.

Bitte Assarmo: I kräftans tid

När jag var barn på 1960-talet brukade jag följa med mina föräldrar och fiska kräftor i älven som rann utmed pappas föräldrahem. Timsälven kryllade av svenska flodkräftor, och det hade den gjort så långt tillbaka någon kunde minnas. Där hade pappa och hans syskon hade fångat kräftor sedan de var små och nu var det jag och mina kusiner som fick lära oss hur man gjorde.

Helhetsbild: (2) Vår pk-kultur är en öppen bok för sociologer

Finns det något vi diskuterat så mycket i Sverige de senaste åren som vad vi får diskutera? Har vi talat om något annat än konformism och social åsiktskontroll? Sanningen är den att svensk pk-kultur är en öppen bok för alla som vill studera hur människors påstått fria tänkande kan styras av sociala processer. Svenska sociologer borde hjälpa oss att förstå detta bättre, men verkar inte ha den distans som krävs.

Patrik Engellau: Samhällsmyter

Ledsen, Wresinski. Min mänskliga rättighet att bestämma över min egendom är äldre och starkare än din nyuppfunna rätt till min plånbok. Min eventuella givmildhet bestäms av mig, inte av dig.

Jan-Olof Sandgren: Entropilagen och nya järnridån

Det första som kommer att hända (om det inte blir världskrig) är att en ny järnridå skapas tvärs genom Europa. Precis som förra gången kommer den nya järnridån att klyva kontinenten i två delar för att separera två oförenliga system. En traditionellt europeisk del, som med näbbar och klor försvarar sina gränser, sin kultur och sina dyrt förvärvade demokratiska rättigheter. Och en öppen ”mångkulturell” del, som när det gäller befolkning, kultur och allmänna livsvillkor mera påminner om länder i Nordafrika, Mellanöstern eller Centralasien.

Patrik Engellau: Vi populister

I detta schema är jag populist. Nu ska jag tala om varför jag inte gillar eliten (eller politikerväldet med tillhörande stödtrupper, exempelvis anställda på statstelevisionen och det bidragsförsörjda trasproletariatet av inhemskt eller utländskt ursprung, som jag för egen del hellre skulle välja att beskriva mina motståndare).

Mohamed Omar: Folkutbytet för länge sedan

Folkutbyte är ett kontroversiellt ord idag. Utanför etablissemangsmedierna stöter man på kritiker av dagens invandringspolitik som menar att vi i vår tid upplever ett folkutbyte, det vill säga att ”gammelsvenskarna” blir färre och så småningom kommer att bytas ut mot ”nysvenskarna”. Jag tänker inte diskutera denna uppfattning här, utan tänkte i stället passa på att säga något om ett folkutbyte som skett långt tidigare i vår historia.

Richard Sörman: Försök till en helhetsbild: (1) Abstraktioner

Den konservativa reaktion som nu växer fram mot liberalism och vänsterradikalism handlar på ett abstrakt plan om att återigen skriva in det förflutna i våra liv. Det spelar nämligen roll var vi kommer ifrån. Det spelar roll vilka våra föräldrar var. Det spelar roll för ett land vilken gemensam historia det genomlevt. Det kan vara välgörande för människor att känna solidaritet med sina förfäder och att vårda det som dessa har skapat för dem.

Jan-Olof Sandgren: Kulturkamp

Man har i 30 år spekulerat om Sverigedemokraternas nazistiska rötter, men nazismen i Sverige var främst ett fenomen bland bönder och högborgare, inte den lågutbildade arbetarklass där SD hämtade sina kärntrupper. Kopplingen till småstädernas raggarkultur och dess efterföljare (till exempel killarna runt EPA-traktorn i Kil) har större förklaringsvärde.

Patrik Engellau: Hot mot demokratin

Jag brukar säga att demokratin består av två komponenter: dels medborgarnas rätt att i val utse sin överhet, dels ett antal skarpa förbud för den valda överheten att kränka de fri- och rättigheter som medborgarna i grundlagen särskilt identifierat, till exempel yttrandefriheten, näringsfriheten och egendomsrätten.

Patrik Engellau: 1789

Folk i vår tid tycks anse att allting numera går fortare. Det sker fler betydelsefulla händelser per år än det tidigare gjorde. Livet antas förut ha lufsat på i samma gamla hjulspår sekel efter sekel.