Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Patrik Engellau: I tarantlars sällskap

Jag åhörde en kul föreläsning av Jordan B. Peterson. Argumentationen var delvis rätt skakig men det gjorde ingenting eftersom Peterson dels alltid är rolig att lyssna på, dels brukar komma fram till slutsatser som jag gillar.

Anders Leion: Det blåser en ny vind

En deltagare vid Platons symposium förklarade människornas längtan efter den rätta med att de en gång varit som klot – runda och fulländade – men av något skäl kluvits i hälfter, som blivit dömda att leta efter varandra tills de någon gång kunde finna sin hälft.

Patrik Engellau: En milstolpe

Nyligen inträffade en inte särskilt uppmärksammad händelse som framtida historieböcker kanske kommer att betrakta som en milstolpe, en markering av en etapp på en lång resa. Det var bildandet av det svenska islamiska partiet Nyans.

Mohamed Omar: Ensamheten i rymden

Det är ingen utomjordisk intelligens som har gett upphov till den fantastiska mänskliga civilisationen, utan mänsklig intelligens och mänskliga ansträngningar. Och merparten av detta arbete har utförts i den västerländska civilisationen. Men är vi lyckliga? Många upplever en stark känsla av ensamhet, ångest, depression och meningslöshet.

Richard Sörman: Historien väntar på en revolt

Det första steget är kanske det svåraste. Det är att förstå att ett uppror faktiskt är både möjligt och önskvärt. Dagens ungdomar måste inse att historien förväntar sig att de gör uppror. Vem minns historiens fega medlöpare? Vem minns de som lydigt underkastade sig makten? Framtiden är alltid öppen, den är aldrig skriven i sten. Problemet idag är att vi inte har någon tradition av att göra uppror mot vänstern. Vi har heller aldrig gjort revolution mot internationalism.

Patrik Engellau: USA har aldrig haft enhetsskola

Att dela upp folk i raser och andra identiteter är därför främmande för den svenska statens, och därmed det svenska samhällets genetik. Sedan sen medeltid har makten i Sverige gillat lika. Människan ”Människa” är samma sak oavsett färg och sexuell läggning. Historiskt sett är svenskarna därför inga medfödda rasister. Svenskarna gillar inte ens att höra talas om att det skulle finnas raser. Alla ska vara lika och om de inte är det så låtsas vi att de är det. Det är en historiskt nedärvd attityd.

Jan-Olof Sandgren: Mina kontakter med Europeiska Unionen

Jag vet inte om historikerna hittat något samband, men traditionella oljelampor verkar ha funnits ungefär lika länge som vi haft ett skriftspråk. Det var den ljuskälla som stod till buds när Vedaböckerna, Gamla Testamentet och även Koranen skulle sättas på pränt. De kastade sitt ljus över hieroglyfernas Egypten, det gamla Babylonien och har överlevt varje imperium fram till idag. Men kommer de att överleva den Europeiska Unionen?

Patrik Engellau: Heltäckande teorier

Helst vill man ha teorier som förklarar allt. För övertygade marxister är marxismen en sådan teori. För den som behärskar hela den intellektuella marxistiska verktygslådan inklusive användbara begrepp som produktivkrafter, produktionsförhållanden, mervärde, utsugningsgrad, huvudmotsättning, klass, ideologi och falskt medvetande blir hela samhällslivet klart som korvspad.

Patrik Engellau: Att bevara men inte synas bevara

I serien ”Allvarliga saker som vi bör tänka på inför Sveriges framtid” har jag skrivit två texter om skolan som inte är färdigtänkta och inte särskilt märkvärdiga utom i det avseendet att deras grundidé går på tvärs emot rådande svensk skolpolitisk debatt och allt som kännetecknat den svenska skolan i decennier.

Mohamed Omar: Så går indoktrineringen till

Om högern ska kunna utmana det politiskt korrekta etablissemanget bör de lära sig av 68:ornas kulturkritik. För det gäller att bli medveten om hur filmer och teveserier försöker påverka oss. Att bli medveten om indoktrineringen, skriver Palm, är nödvändigt för att kunna ta ställning:

Patrik Engellau: Framtidens skola II

Jag blev riktigt upplivad när jag häromdagen skrev om framtidens skola. Det var framför allt resonemanget om hur politikerväldet under det senaste halva århundradet delat upp det hos varje individ ursprungligen sammanhängande paketet av skyldigheter och rättigheter som skänkte mig en sådan känsla av klarsyn.

Patrik Engellau: Framtidens skola

Därför kan jag inte se någon annan lösning än att Sverige upphäver skolplikten. Om jag vore utbildningsminister skulle jag inför ett häpet folk deklarera att från och med idag är skolan inte längre en plikt utan en förmån som skattebetalarna beviljar dem som själva önskar anstränga för att skaffa sig en hygglig framtid. De övriga kan syssla med något annat.

Patrik Engellau: Sverige skapar brottslighet

Detta resultat – att den mest brottsbenägna gruppen är barnen till två utlandsfödda föräldrar, således personer som sedan födelsen stått under den svenska välfärdsstatens kontroll och beskydd – är enligt min uppfattning sensationellt.