Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Patrik Engellau: Nationalekonomens börda

Nationalekonomen Lars Calmfors skriver den 14 augusti i Dagens Nyheter att staten måste höja kapitalskatterna för att inkomstskillnaderna inte ska öka. Det bästa vore att återinföra fastighetsskatten som aldrig borde ha avskaffats.

Richard Sörman: Konservatismen rymmer både kärlek och acceptans

Till skillnad från vad vänstern tycks tro finns det gott om plats i konservatismen för klassisk humanism. Man kan nämligen vara konservativ av kärlek och acceptans. Vänstern förlåter oss inte våra synder utan kräver rättning och perfektion. Konservatismen har lättare att överse med vår ofullkomlighet och låter oss vara både egoistiska och trångsynta.

Pravda

Pravda betyder sanning på ryska. Pravda hette kommunistpartiets tidning eftersom man alltid kunde lita på den information som tidningen erbjöd. Nu berättar The New York Times, en kvalitetstidning som jag gärna läser, sanningen bakom pratet om att Sverige har problem med invandringen.

Richard Sörman: Helhetsbild (5): Varför de intellektuella lyckas förbigå det uppenbara

En sista gång ska jag försöka fånga ett allmängiltigt fenomen som sätter sin prägel på vår samtid och vår samtida debatt kring immigration och nationalism. Jag började med vår oförmåga att hantera abstrakta problem som kategoriseringar och kvantitet. Sedan kom jag in på det sociologiska, det religiösa och senast på betydelsen av kvinnornas nya framträdande roll i samhället. Jag vill till sist säga något om de intellektuellas roll

Patrik Engellau: Den förstatligade örfilen

Politikerväldet flyttar fram positionerna. Att staten övertar funktioner från det civila samhället kallas att socialisera. Här är det den tillrättavisande örfilen som kvinnor i alla tider använt till att försvara sin heder som hamnar i statlig regi och förvandlas till ett professionaliserat domstolsärende

Patrik Engellau: Skyldigheterna och flaggan

Att komma med allmänna floskler om liberalism eller socialism eller konservatism eller miljölära är meningslöst eftersom sådana ismer inte ger någon som helst vägledning när utmaningarna kring skolan och migrationen ska hanteras. Man måste försöka skölja hjärnan ren från sådant samtidstrams och hitta något relevant för vårt samhälle här och nu.

Ny podd: Dåliga böcker får bra recensioner

I ett nytt avsnitt av podden Tankar från framtiden (inspelat 7/7) pratar Eddie (Mohamed Omar) med författaren Jeremiah Björkman om läget inom den samtida berättarkonsten. Björkman har läst flera romaner som hyllats på svenska kultursidor och funnit att de var ganska tråkiga.

Patrik Engellau: Ett äktenskap

Journalisternas och politikernas gemensamma projekt är att förmå staten att växa. Att detta är bra för politikerna – enligt principen att alla organisationer vill ha mer pengar och mer makt – är lätt att förstå. Men varför är journalisterna sådana entusiaster? Jag tror att det beror på att intellektuella personer i Sverige – vilket kan definieras som personer som försörjer sig på sin läs- och skrivkunnighet – sedan femhundra år tillbaka, när Gustav Vasa gjorde de tidigare katolska prästerna till protestanter och statsanställda, varit statens lydiga tjänare.

Richard Sörman: Var det ryssarna som lade ned vårt försvar och öppnade våra gränser?

På samma sätt kan man fundera över om det är ryssarna som under tio år öppnat våra gränser för en formidabel invasion av människor från länder med totalt väsensskilda kulturer. Poängen med att ha ett försvar är att hålla obehagliga problem på andra sidan gränsen. Poängen är också att säkra det egna landets, det egna folkets, den egna kulturens oberoende och existens.

Jan-Olof Sandgren: Hur många pizzor går det på en statsbudget?

Under tio år kom 62 193 ensamma flyktingbarn till Sverige. Sådär 80 procent av dem beräknas ha varit vuxna, som ljugit om sin ålder. Alltså cirka 50 000. År 2016 låg dygnskostnaden för en vuxen asylsökande på 337 kronor och för barn 2918 kronor. Om vi ponerar att man uppgav en snittålder på 16 år och fram till sin 18-årsdag uppbar felaktig ersättning under två år*, blir kostnaden för bidragsfusket nästan 100 miljarder.

Patrik Engellau: Att tolka Syrien

För tjugo år sedan var jag en entusiastisk anhängare av den då så populära teorin – som fortfarande överlever i den officiella svenska politiska diskursen – att eländet i eländiga länder, exempelvis Irak, berodde på grymma och korrupta ledare, i detta fall Saddam Hussein

Patrik Engellau: Troligen en självklar observation

Man kunde tro att det här med invandringen är en fråga som ställde två grupper i konflikt med varandra, å ena sidan migranterna och å den andra ursprungsbefolkningen. I framtiden, när motsättningarna skärpts, kommer det nog att bli så. Men idag är det inte migranter och svenskar som står emot varandra i migrationsfrågan utan svenskar och svenskar.

Richard Sörman: Helhetsbild (4): Det mest förbjudna

Vad har hänt med Sverige? Hur är det möjligt att vi sätter vårt eget lands väl och ve på spel i ett utsiktslöst försök att skapa ett idealsamhälle i miniatyr för jordens alla folk? Var kommer all dårskap från? Kanske måste vi våga oss längst ut i de mörka tassemarkerna och tänka det mest förbjudna? Att det handlar om att svenska män varit så urbota korkade att de låtit hysteriska ”kärringar” ta över ruljangsen.