Yttrandefrihet och religion


Räkna med att kvällens SVT Debatt kan bli en blodtryckshöjare. Ämnet är yttrandefrihet. Ett förutsägbart argument är att religion antas ha något slags särställning och skall stå över (i vart fall vissa former av) kritik. Vilket naturligtvis är helt galet. Vid sidan av politiken är det religionen som gör anspråk på att vilja styra och ställa över vårt samhälle. I princip alla religioner har åsikter om vad som skall vara tillåtet respektive förbjudet. De påbjuder vissa livsstilar. De bestämmer straff. De påverkar hela samhällssystem. Och de leder miljoner och åter miljoner människor utifrån sina ledares och predikanters infall.

+ There are no comments

Add yours