Vill vi ha nya företag i Sverige?


I Dagens Industri framförs varningar för att en kommande utredning inte förstår vikten av att sänka skatter för företagande. Risken är överhängande att ett snävt och missriktat fiskalt intresse kommer att stå i vägen för införandet av ett regelverk som kan lyfta svenskt entreprenörskap, skriver Magnus Henrekson, professor och vd för Institutet för Näringslivsforskning, IFN. […] “Än viktigare för dynamik och företagsbyggande är dock att skatterna är förmånligt låga för dem som försöker skapa nytt kapital genom företagande. Detta är en nyckelfaktor för att locka fler att testa, grunda och expandera nya företag…

+ There are no comments

Add yours