Vill vänstern förbjuda SD?


Under senare tid har vi fått höra 2 saker från vänstern:

1) SD är att betrakta som ett naziparti. Detta på basis av att några enstaka företrädare i slutet av 80-talet och början av 90-talet var nazister eller hade en nazistisk bakgrund. Det hela är förstås nonsens.  Inte ens då var SD ett nazistparti för det då den politik de stod för inte var nazistisk och de flesta inte var nazister.

+ There are no comments

Add yours