Vill Nina Björk bli behandlad som ett småbarn?


I Befria kulturen från politiken skriver jag så här: Värde och pris är två helt olika företeelser. Värde är något individuellt som varierar mellan personer. Vi sätter olika värden på olika saker. Lisa tycker att spaden är viktigare än Lotta. Därför är spaden mer värd för Lisa än för Lotta. Priset på en vara eller en tjänst, däremot, uppstår i en transaktion. Prissättningen sker i konkurrens och efter marginalkonsumenten.

+ There are no comments

Add yours