Vi lever i intressanta tider


Något håller på att hända i vårt samhälle.Staten håller på att stärka sitt grepp om folket. Vi ses inte som individer och fria medborgare, utan som undersåtar. De lagar och regler vi har att rätta oss efter förändras allt mer från att skydda oss mot andra till att skydda oss mot oss själva. Morallagstiftning, förmynderi och pekpinneri blir allt vanligare inslag i politiken.

+ There are no comments

Add yours