Vi gör upp med mobbarna


Enda sättet att hantera mobbare är att våga visa mod och stå upp emot dem. Men att göra det innebär att ta risken att själv bli måltavla och därför är det få som vågar. Istället är man tyst och rationaliserar sitt passiva medgivande till fortsätt mobbing och förtryck. Först i efterhand kan man se tillbaka på situationen med skam och undra – varför gjorde jag inte det rätta?

+ There are no comments

Add yours