Verklighetsförfalskning är inte humanism


År 2010 var det totala antal på flykt ca 43 miljoner i världen. Enlig UNHCR korsade knappt 10 000 flyktingar medelhavet till Europa, varav ca 20 dog på vägen.
År 2013 var det totala antalet flyktingar ca 51 miljoner. Enlig UNHCR korsade 60 000 flyktingar medelhavet till Europa, varav ca 600 dog på vägen.
År 2015 har totalt antal flyktingar ökat till 60 miljoner. Enlig UNHCR har hitintills i år nära 400 000 korsat medelhavet till Europa, varav ca 2800 dött på vägen

+ There are no comments

Add yours