Vem vill vara socialdemokrat?


På Göteborgs-Postens ledarsida skriver Naomi Abramowicz intressant om det parti som i nästan hundra år varit landets största, Vem vill vara socialdemokrat? För det första har Socialdemokraterna levt på gamla meriter alltför länge. (…) För det andra saknar partiet svar på samtidens mest brännande frågor. Vad vill de göra åt de sjunkande skolresultaten, den sociala oron, den bristande integrationen och den låga sysselsättningen bland utrikes födda? Det enda svaret tycks vara att man ska höja skatterna. För det tredje har Socialdemokraterna blivit mossiga och ointressanta.

+ There are no comments

Add yours