Vårt förhållande till verkligheten


För att det demokratiska samhället alls skall fungera måste människor få veta vad som händer. Denna information har förvisso alltid en avsändare som har ett öppet eller dolt, medvetet eller “omedvetet” syfte. Inte desto mindre behöver vi en någorlunda objektiv samlad bild för att kunna förhålla oss till den verklighet vi lever i. Jag har skrivit om medias tveksamma förhållningssätt till vinkel och urval tidigare. Men detta är en bredare fråga. De senaste dagarna har svenska media vridit sig som en mask på en krok vad gäller händelserna i Köln (och på en del andra håll) under nyårsnatten.

+ There are no comments

Add yours