Världsnaturfonden dödar Västkusten


I dagens nyhetsflöde noterar jag att den svenska Västkusträkan kommer att vara fortsatt fortsatt rödlistad av Världsnaturfonden. Detta trots att yrkesfiskarna håller sig inom de kvoter myndigheterna har tilldelat dem, trots att beståndet tycks vara stabilt och trots att nya fångstredskap inte drar med sig småräkor. Det absurda är att räkfisket på Västkusten är en relativt småskalig verksamhet, som bedrivs av lokala småföretag. Det handlar alltså inte om gigantiska flytande fiskefabriker som suger in allt som simmar. Sådana finns, men inte bland västkustfiskarna.

+ There are no comments

Add yours