Varifrån kommer terroristerna, egentligen?


En stilla fundering… De människor som reser iväg för att slåss med ISIS gör det på grund av att de bekänner sig till en viss tolkning av islam. Den säger att det är alla muslimers skyldighet att ansluta sig när kalifatet återupprättas. Det är samma tolkning som säger att det är en skyldighet att använda sig av omänskliga, medeltida, ondskefulla metoder i kampen för detta kalifat. Att människor reser till kalifatet har alltså något slags förklaring, på ett metafysiskt plan. Frågan är varför dessa människor kommer tillbaka till väst.

+ There are no comments

Add yours