Varför inte gränskontroller mot Tyskland och fri rörlighet i Norden istället?


Det är en märklig form av transportöransvar som nu införs för tågen över Öresundsbron. I andra sammanhang innebär transportöransvaret att den resande skall ha alla de dokument som krävs för att resa in i ett land. Men i det här fallet handlar det bara om att kunna uppvisa något slags identitetshandlingar. Vilket i många fall inte säger något om en person har rätt att resa in i Sverige. Man kanske stoppar vissa flyktingar och migranter på detta sätt. Men på det hela taget kommer man ändå att behöva sålla ut dessa människor från övriga resande när tågen kommer till Sverige.

+ There are no comments

Add yours