Varför är borgerliga partier inte borgerliga när det gäller EU?


En av alla märkliga saker i svensk politik är att borgerliga partier ofta och helt okritiskt köper påfund från EU – som de normalt sett inte skulle acceptera på hemmaplan. Nu går det i och för sig knappt att förutse vad politiska partier kommer att tycka längre, men du förstår vad jag menar. Låt oss ta en stor och övergripande fråga som exempel: Centralstyrning. I min ungdom ägnade den svenska borgerligheten mycket tid och kraft åt att förklara vad som var fel med det kommunistiska Östeuropa. Speciellt handlade det om planekonomi och centralstyrning. Och om storheten i dess motsats – ett decentraliserat samhälle med en fri marknad, öppenhet och mångfald.

+ There are no comments

Add yours