Varför ägande är nödvändigt


I en eller annan form så är det nödvändigt att rättsligt säga att vissa varor ägs av en person medan andra varor ägs av en någon annan. Varför är det nödvändigt? Jo, för att utan en sådan indelning så kommer folk kunna börja bråka med varandra om vem som har rätt att använda vad. Genom att införa äganderätt – oavsett om det är privat eller kommunal – så skapas ett ramverk för att lösa konflikter om vem som skall kunna få använda vilken resurs.

+ There are no comments

Add yours