Värdesignalering knutet till Narcissism!


Det finns en sjuka i vårt samhälle. Ett beteende som går att koppla till beteendestörningar håller på att normaliseras på ett sätt att även personer som är vid sunda vätskor, känner sig tvingade att härma efter, för att inte hamna utanför, eller halka efter. Det jag talar om här är värderingssignalering, eller värdesignalering som det oftare kallas.

+ There are no comments

Add yours