Värdegrunds-träsket


Ordet “värdegrund” tycks vara dagens lösen. Det förekommer i politiken, i den akademiska världen och i näringslivet. Men vad betyder det, egentligen? Många svänger sig med uttrycket utan att egentligen ge dess innehåll någon tanke alls. “Vi måste slå vakt om vår värdegrund” är ett tomt uttalande om man inte reflekterar över vad det innebär. Och varför. Den vanligaste tolkningen tycks vara något slag politisk korrekthet, grundad i ängslighet över att stöta sig med andra när det gäller till exempel ras, kön och sexuella preferenser.

+ There are no comments

Add yours