Vänsterns hat: barn skriker ‘döda honom’ om Trump


Den mediala och politiska vänstern startar nu en fullskalig hatkampanj mot Donald Trump. Sök “Trump” i Google-nyheter och du finner bara hat- och hånfulla “nyheter” från Aftonbladet, Dagens Nyheter med flera. Vänsteretablissemangens hat gränslöst. Ingen distans, ingen sans. Bara primitiva känsloutfall. I Portland, Origon, låter vänsteraktivister små barn slå med käppar på en docka av Donald Trump samtidigt som man får barnen att skrika “Jag vill döda dig!” Och detta sker, enligt vänsteraktivisterna, för att “stoppa hatet”.

+ There are no comments

Add yours