Vänstern, media och politiken


Det är välkänt att partisympatierna bland journalister tydligt drar åt det rödgröna hållet. Att det i sin tur påverkar rapporteringen är uppenbart, men exakt hur denna mekanism ser ut är svårare att säga. Det finns tecken på att media – i vart fall under valår – faktiskt är rimligt balanserade vad gäller hur de behandlar de två politiska blocken, som sådana. Samtidigt visar en undersökning från Yougov att allmänheten tydligt uppfattar svenska media som vänstervridna i ett antal sakfrågor. (Mer så i Sverige än i de sex andra europeiska länder som ingick i mätningen.)

+ There are no comments

Add yours