Vänstern är ett egoistiskt, reaktionärt särintresse


Är vänstermänniskor mer ego-centrerade än andra? Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att vänsterfolk är snabba med att låta meddela att de blivit kränkta, av en eller annan anledning. Däremot verkar de inte lika intresserade av att visa respekt för andra människor.

+ There are no comments

Add yours