Välstånd och frihet – eller havererad välfärd och tvång?


Svenska folkets förhållande till överheten är intressant. Individen, hennes självständighet, rättigheter och värdighet är helt underställd statens behov. Folket behandlas som barn eller idioter som måste styras. Och alla skall övervakas hela tiden. Det finns många exempel på detta. Men ett sticker ut: Den generella välfärdsstaten. Politikerna lovar mer trygghet, fler bidrag och en allt mer omhändertagande stat. Men vem skall betala? Den frågan har man gått runt genom att skapa ett system som i allt väsentligt fungerar som ett pyramidspel, ett kedjebrev.

+ There are no comments

Add yours