Vägen till och från Freedomfest


I vårt avlånga land med det extremt homogena tänket som vi programmeras med sedan vi i princip kan gå är det ovanligt att hitta personer som ifrågasätter det befintliga systemet. Vi lär ju oss att det är det enda rätta. Att gå i skolan, betala skatt, lämna in bebisar i statlig förvaring och tro på allt som sägs i media.

+ There are no comments

Add yours