Vad vill egentligen Moderaterna när det gäller kryptering?


Anna Kinberg Batra och Beatrice Ask presenterade i fredags Moderatenas åtgärdspaket mot radikalisering, våldsbejakande extremism och terrorism. Det är ömsom vin, ömsom vatten. Vissa saker bär tydligt f.d. justiteminister Asks signatur…”Säkerhetspolisen bör ges möjlighet till hemlig dataavläsning, vilket innebär möjligheter att läsa krypterad datatrafik för att kunna säkra bevisning mot personer som gör sig skyldiga till terrorismrelaterad brottslighet.” Det är lite oklart vad som menas med detta.

+ There are no comments

Add yours