Vad tycker du?


Om det är så att människor som lever i fattiga länder kan tiodubbla sin inkomster (justerat för skillnader i pris mellan länder) genom att flytta till Sverige, om det är så att denna tiodubbling ändå innebär att personerna i fråga bara tjänar hälften så mycket som som infödda svenskar, om det är så att lägre löner än infödda svenskar är det enda sättet som dessa människor kan flytta hit, är du för det då? Om inte, vad har du för argument?

+ There are no comments

Add yours