Vad skulle Machiavelli säga till Simba?


Jag läser just nu en kurs i idéhistoria. För några veckor sedan fick vi den ganska roliga uppgiften att låtsas vara Niccolò Machiavelli och i hans namn skriva ett brev till en nutida makthavare (kanske blir Machiavelli aldrig gammal så länge politiker bestämmer så mycket som de gör). Jag tog mig friheten att leka lite med fantasin: “Min ärade Lejonkung Simba, son av Mufasa, härskare av allt det som solen rör vid, jag är hedrad och djupt tacksam över att Ni accepterar mitt erbjudande att i egenskap av furstlig rådgivare sälla mig till Eders hov…

+ There are no comments

Add yours