Vad händer med den svenska demokratin?


Den svenska demokratin har förvandlats till något slags räkneövning som går ut på att bli först med att räkna till 51. Den som först säkerställer en politisk majoritet vinner allt. Majoritetens önskan blir sedan lag, som upprätthålls med tvång. Och med våld, om så krävs. Ibland behöver vi tvingande lagar som upprätthålls av statens våldsmonopol. Det gäller till exempel lagar som skyddar människors liv, säkerhet och egendom. Men detta är en försvinnande liten del av alla de lagar, regler och förordningar som styr dagens samhälle.

+ There are no comments

Add yours