Vad gör vi när EU blir ännu galnare?


EU blir för var dag allt mer centralstyrt, allt mer klåfingrigt och allt mindre demokratiskt. Det är så det blir när man låter politiker och byråkrater hållas. De suger in makt till sig själva och till sina institutioner. För att upprepa ett känt mantra: Makt överförs från individen till politiken, från EU:s medlemsstater till Bryssel och från demokratiska institutioner till icke-valda byråkrater. Även svenska folket har fått nog. I den senaste mätning jag hittar säger sju av tio svenskar att EU har för mycket makt eller att Sverige bör lämna EU.

+ There are no comments

Add yours