Vad du kan göra för att avslöja EU:s galenskaper…


En afton i Europaparlamentet: Anna Hedh (S) håller anförandeI bortåt tio år har jag skrivit och bloggat om EU, ur ett kritiskt granskande perspektiv. Vad jag förstår av den feedback jag fått, verkar de flesta hålla med mig i min kritik. Men jag har också fått en fråga, vars svar inte är helt uppenbart: Vad kan vi göra åt saken? Vill du ha ett rimligare, mindre byråkratiskt och mindre klåfingrigt EU? Söker du argument för att Sverige skall lämna EU? Vill du att svenska folket skall få veta vad som sker i dess namn och för dess skattepengar? Vill du roas och förfäras över den härskande klassens feghet, arrogans och häpnadsväckande inkompetens?D å skall du stödja bokprojektet “Demokratifabriken – EU från insidan”

+ There are no comments

Add yours