Vad är “hemlig dataavläsning”?


Regeringen tänker nu påskynda ett antal åtgärder som påstås skydda oss mot terrorism. Bland annat gäller detta “hemlig dataavläsning”. Men vad ligger bakom detta kryptiska begrepp och vad innebär det i praktiken? Tanken är att man (utan innehavarens vetskap) skall kunna installera spionprogram för övervakning på till exempel datorer, telefoner och surfplattor. Genom att avlyssna själva enheten kommer man att kunna snappa upp tangenttryckningar, ljud och bild vid källan – och hoppas på så sätt kunna övervaka ägaren oavsett vilka program för meddelanden och vilken kryptering som används.

+ There are no comments

Add yours