Utsatta barn får bristfällig undervisning


Forskning visar att bra utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att få unga att avhålla sig från kriminalitet. Ändå har Skolinspektionen funnit stora brister i just undervisningen då man granskat Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem där många utsatta barn vistas. Många av ungdomarna får för lite undervisning, undervisning sker i för få ämnen och ofta saknar lärarna behörighet.

+ There are no comments

Add yours