Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Vatten och bröd i Alvesta

Alvesta kommun behöver spara pengar och nu funderar man på att dra in mjölken i skolmatsalarna och dessutom låta eleverna på gymnasieförberedande program få betala sin lunch själva. Utbildningsnämndens ordförande menar att de föreslagna åtgärderna kan göra att han får det jobbigt med media.

Man dog på grund av bristfällig organisation

DN skriver om att IVO riktar hård kritik mot Södersjukhuset. En man togs in för misstänkt hål på tunn- eller tjocktarmen. Ansvarig kirurg hade på grund av hög arbetsbelastning inte tid att följa upp att bakjouren tog över patienten trots att bedömningen var att det var högaktuellt med operation.

Först efter två dagar opererades han, fyra dagar senare avled patienten.

Kommunala Koppargården får kritik

Äldreboendet Koppargården i Hässelby är återigen utsatt för hård kritik. DN som ursprungligen startade drevet skriver återigen om misshälligheter på äldreboendet, mer än tre år efter det att kommunen sa upp kontraktet och tog över boendet från Carema. DN redogör för IVO:s granskning: ”personalen saknar i många fall möjlighet att bedriva ett omsorgsarbete med god kvalitet. Drygt 20 procent av de som jobbar där bedöms ha allt för låga kunskaper i svenska, vilket inte bara leder till ett sämre omsorgsarbete utan även till den bristande dokumentationen och kvalitetsarbetet.”

Offentliganställda vågar inte kritisera arbetsplatsen

I en undersökning bland offentliganställda i Västernorrland framkommer att många är rädda för att kritisera sin arbetsplats. Fyra av tio anger att de är upplever rädsla för att bli bestraffade om de uppmärksammar missförhållanden och nästan var tionde anger att de blivit bestraffade för att de framfört kritik mot arbetsgivaren.

Glömde kolla checklistan – patient vaknade under operation

På Södersjukhuset i Stockholm skulle en kvinna genomgå en tarmoperation och därför sövdes hon inför operationen. Kvinnan skulle sedan få ryggmärgsbedövning men vaknade upp precis innan operationen skulle sätta igång. Det visade sig att personalen inte hade gått igenom checklistan inför operation och därför glömt att sätta på sömngasen. När kvinnan vaknade upp ur narkosen var hon oförmögen att tala men personalen insåg ändå att hon var vaken och vred på sömngasen varpå operationen kunde genomföras.

Flickor försvann från ungdomshem – blev våldtagna

Trots att flickorna som bodde på Statens Institutionsstyrelses ungdomshem enligt gällande riskbedömning inte borde ha fått åka iväg på utflykt togs de med till Liseberg. Väl där försvann fyra flickor och två av dem var borta i två veckor. Enligt en polisanmälan som upprättats har flickorna utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt.

Läkare får ingen vidareutbildning

Sveriges Radios program Kaliber lyfter frågan om svenska läkares brist på vidareutbildning. Sverige är ett av få länder i Europa som inte ställer krav på vidareutbildning. När du en gång fått din läkarlegitimation kan du vara yrkesverksam fram till pension utan att lägga en enda timme på vidareutbildning. I programmet vittnar flera läkare om att det inte läggs resurser på vidareutbildning. Några menar att det råder näst intill katastrofläge i flera landsting.

Fattiga elever pekades ut på skola

DN skriver om kommunala Engelbrektsskolan i Borås har blivit anmäld till Skolinspektionen efter att man har anordnat skolutflykter där de barn som har haft råd har tillåtits gå iväg och äta lunch på restaurang medan de som inte haft pengar fick äta medhavd matsäck.

Utsatta barn får bristfällig undervisning

Forskning visar att bra utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att få unga att avhålla sig från kriminalitet. Ändå har Skolinspektionen funnit stora brister i just undervisningen då man granskat Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem där många utsatta barn vistas. Många av ungdomarna får för lite undervisning, undervisning sker i för få ämnen och ofta saknar lärarna behörighet.

Dårskap i landstinget

– Landstingsledningen har ju någon slags grekisk syn på det här med ekonomiskt ansvar. De får ju Greklands regering att framstå som ytterst ansvarsfulla.

Det säger överläkare Fredrik Broman vid Falu lasarett. Han berättar att både ekonomin och personalpolitiken är i fritt fall.

– Det måste bli slut på dårskapen, säger han i en intervju med SVT.

Utan mat och vatten i tre dagar

Att en kvinna på ett kommunalt äldreboende lämnas utan mat och vatten i tre dagar förtjänar bara minimala notiser i dagspressen. TT-notisen är saxad från DN men återfinns även hos bl a Expressen och SVT.

Kommunens neddragningar drabbar äldre

Uppmärksamheten i sociala medier har blivit stor kring Karin Forslund, 95 år. Hon bor på ett kommunalt äldreboende i Söderhamn och bilden på hennes blåslagna ansikte har rört upp många känslor. Kommunen har dragit ned på resurser och personalen på Åsgårdens äldreboende har blivit allt mer stressad och ibland måste både städning och duschning prioriteras bort. Karin kände att hon var till besvär och ville därför inte be om hjälp med att gå på toaletten, trots att hon sitter i rullstol. Följden blev att hon föll fyra gånger på en vecka och fick stora blåmärken i ansiktet och över hela kroppen.

Hårresande vanvård i Malmö

Jag har tidigare skrivit om fallet i Malmö där en anhörig avslöjade att personalen på ett äldreboende i Malmö hade fört falska anteckningar om hur de vårdade hans mamma. Aftonbladet följer nu upp historien och fler detaljer framkommer. Flera gånger har kvinnan varit nära att dö på grund av vanvården, bland annat har man inte kontrollerat att hon kunnat göra sig av med vätska på grund av urinröret var igensatt vilket ledde till att hon hade livsfarligt mycket vätska i kroppen.

Inga onödiga vinster i kriminalvården

Sveriges Radios program Kaliber avslöjade att Kriminalvårdens anställda får passa på att lyxsemestra i samband med utvisningsärenden. Även resor så korta som tre timmar får göras i business class. Fackförbundet Seko, som tidigare protesterat mot vinster i välfärden bland annat med motiveringen att skattepengar inte ska hamna i privata fickor, har varit pådrivande för att deras medlemmar ska få flyga business class vid flygningar över tre timmar.

75 000 timmar övertid på landstinget

På Sundby sjukhus i Luleå har man problem att rekrytera personal och många slutar vilket leder till att de som är kvar går på knäna. Vårdförbundet uppskattar att övertiden i landstinget uppgår till 75 000 timmar och sjuksköterskorna protesterar nu och menar att patientsäkerheten är hotad när man tvingas jobba dubbla pass. Det socialdemokratiska landstingsrådets menar dock att det inte finns något hot mot patientsäkerheten.

Nära dö efter missad cancer

Gymnasieeleven Alexander hade svåra problem med huvudvärk och tappade 12 kilo i vikt. Huvudvärken var så svår så att han spydde och inga migränmediciner hjälpte. Ändå ville inte läkarna genomföra någon hjärnröntgen. Mamman hittade honom liggande på golvet i badrummet och åkte till akuten men där fick han rådet att inte sitta så mycket framför datorn.

Tre barn nära att dö – personal som larmade sågs som illojal

I Stockholm rullar nu DN upp en skandal inom den kommunala Barn- och Ungdomspsykiatrin, BUP. Barn på bara 12 år har tvångsvårdats på felaktiga grunder, de har bältats och vid minst tre tillfällen har barn varit nära att dö av behandlingen. Bland annat har en mindreårig flicka tvångsmatats med sond och då fått uppskattningsvis en halv liter välling i lungorna. Efter det fick hon ligga i respirator i flera dygn.

Stora brister i kommunernas trygghetslarm

Socialstyrelsens utredare är bekymrad över kommunernas trygghetslarm för funktionshindrade och äldre. Ekot rapporterar om att ungefär 30 procent av kommunerna använder föråldrad, analog teknik där ungefär 20% av larmen aldrig når larmcentralen. Enligt Socialstyrelsen kan detta vara ett brott mot socialtjänstlagen.

Ny äldreomsorgskandal i Borås

Det krävdes att fyra vikarier vände sig till enhetschefen på det kommunala demensboendet i Borås innan en anmälan enligt Lex Sarah gjordes. Borås Tidning skriver att förskräckliga scener spelas upp när man läser anmälan. Bland annat ska en i personalen ha slagit de äldre men även en vikarie. Det ska också, enligt anmälan, finnas vittnesmål om andra typer av kränkningar.

Brister hos kommunen – personalens fel

Äldreboendet Ädelgården har fått upprepade Lex Sarah-anmälningar mot sig. Bland annat har de äldre lämnats helt ensamma under långa tider då personalen varit ute och fikat och rökt. Detta har uppmärksammats bland annat i en läsvärd krönika i GöteborgsPosten. Från Örebro kommuns sida hävdar man att det hela rör sig om problem i personalgruppen och att kommunen egentligen inte har så stort ansvar, annat än att göra sig av med personalen som inte fungerar.

Lägger kommunen munkavle på obekväma?

Vikarien påtalade brister i omvårdnaden av en äldre man och hotade med att anmäla vanvården om man inte kom till rätta med problemen. Kort därefter fick hon på omvägar höra att hon inte längre var önskvärd inom kommunen och att hon inte skulle få några fler jobb där. Tranås Tidning skriver om fallet […]

Illojal konkurrens från näringslivet

På Östermalm i Stockholm drar profithungerns kalla andedräkt genom höstfuktiga gatorna och ger en föraning om den vinter vi har framför oss. De privata utförarna har haft fräckheten att bedriva en bättre verksamhet än kommunen vilket har fått till följd att färre äldre har valt den kommunala hemtjänsten. Följden har blivit ett underskott i den kommunala verksamheten och nu måste man säga upp femton personer som får gå ut i kylan.