Utopi och verklighet


Det kan vara intressant att fundera på hur man själv tänker. I fråga om politik, som jag tänker rätt mycket om, pendlar jag mellan å ena sidan utopi eller ideal och å andra sidan vad som är praktiskt möjligt i något som liknar en reflektiv jämvikt som Rawls talar om. Eller om man så vill en dialektisk process där olika värden ställs mot varandra för att utmynna i något tredje som är kvalitativt annorlunda än bara kompromissen av de två teserna.

+ There are no comments

Add yours