USA Freedom Act = Datalagring + FRA


Då har den amerikanska senaten antagit USA Freedom Act – som ersätter den övervakning som the Patriot Act tidigare gav utrymme för. Detta är en förbättring jämfört med hur NSA har bedrivit sin massövervakning tidigare. Men det är ändå inte bra. Med de nya reglerna kommer NSA inte att få lagra metadata om amerikaners telekommunikationer själva. Istället skall denna information lagras av teleoperatörerna – och kan begäras ut efter domstolsbeslut.

+ There are no comments

Add yours