Upplysningens kärna var nationalism


[…] Den kritik som ofta riktas mot framväxande nationalism i Europa och USA är missriktad, skriver statsvetaren och bästsäljande författaren George Friedman i tidskriften Geopolitical Futures. Nationalism associeras av många till första halvan av 1900-talet, då den av makthavare användes för att starta det som kom att bli första världskriget. Förlorarnas krav på revansch betraktas också ofta som ”nationalism”. Men det är inte en korrekt beskrivning av begreppet eller dess funktion i vår civilisation.

+ There are no comments

Add yours