Uppgradera utrikespolitiken


Av förra inlägget framgår att den socialdemokratiske partiledaren i Finland inte behärskar det egna landets utrikes- och säkerhetspolitiska ställningstaganden. Men det är inte unikt. Vi hade en liknande händelse i Sverige 1994 då Ingvar Carlsson (S) anklagade statsminister Carl Bildt (M) för “övertramp” när han inte hållit fast vid formuleringen “neutralit i krig”, detta trots att riksdagen två år tidigare — i stor enighet, och med stöd av S – ändrat Sveriges säkerhetspolitiska doktrin och tonat ner neutraliteten, för att senare stryka ordet helt.

+ There are no comments

Add yours