Ukraina: En planlös konflikt


Jag har naturligtvis ingen patentlösning på krisen i Ukraina. Men låt mig tänka högt en stund. Sakliga kommentarer välkomnas. Ukrainas ställning som självständig nation måste respekteras. Dess medborgare måste få göra sina egna val – och dess territorium får inte kränkas, invaderas eller annekteras. Samtidigt är den underliggande konflikten invecklad. Ryssland känner sig uppenbarligen hotat om Ukraina vänder sig västerut. (Vilket Ukraina och dess folk samtidigt har all rätt att göra.) Till detta kan man notera att en hel del människor i landets östra delar känner större samhörighet med Ryssland än med EU.

+ There are no comments

Add yours