Tredje statsmakten – the next generation


Journalistik har en viktig uppgift: Att granska makten.

Men dagens svenska media är i kris, har krympande inkomster och ägnar allt mer tid åt klickjakt, snuttifierade notiser och pseudonyheter. Många svenska journalister ser sig själva som en del av etablissemanget. De lever i symbios med makten och är beroende av goda relationer med dem de förväntas granska.

Samtidigt finns uppgiften kvar: Att granska makten.

+ There are no comments

Add yours