Törs du vara fri?


Jag slås ofta av att människor (även sådana som säger sig kämpa för frihet) är så obenägna eller rent av ovilliga att använda den frihet de trots allt har. Vi säger ofta “om bara”… Sedan blir allt bra. Sedan är vi fria. Det är möjligt att detta bara är ett sätt att skjuta friheten framför sig. Att vara fri handlar inte bara om regler. Det är en fråga om attityd. Att sätta sig över grupptänk och ogin moralism. Att vara en människa som ifrågasätter och utmanar dem som vill ha makt över en, som utmanar konsensus och själva systemet. Att våga. Det börjar med dig och mig.

+ There are no comments

Add yours